Sökning: "kongruens"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet kongruens.

 1. 1. The Seeking of a Business-Optimal Transfer Price - In accordance with the Arm's Length Principle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Transfer pricing; game theory; skatterätt; international taxation law; Arm s length principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Hägerstrand; Cecilia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; work rehabilitation; stress-related disorder; mental ill-health; Arbetsterapi; arbetsrehabilitering; stressrelaterad ohälsa; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige och stressrelaterade diagnoser står för 49 procent där kvinnor är överrepresenterade. Konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa leder till stora problem i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Sverige – klart eller klara för final? : Användning av semantisk pluralkongruens mellan singulara subjekt och plurala predikativa adjektiv i nutida svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gabriel Gomér; [2018]
  Nyckelord :numeruskongruens; semantisk kongruens; predikativa adjektiv; kollektiva substantiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som kan föranleda semantisk pluralkongruens mellan singulara subjekt och plurala predikativa adjektiv. Uppsatsen består av två delundersökningar. LÄS MER

 5. 5. Understand That Everything is Different and be Humble to the Task : An Exploratory Study on Establishment Challenges for Swedish Micro-Sized Tech Businesses in NYC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Stenbom; [2018]
  Nyckelord :Intermediary Organisations; Entrepreneurial Ecosystems; Value Co-Creation; Tech Startups; Establishment Challenges;

  Sammanfattning : Swedish micro-businesses are encouraged by the government to internationalise and participate in entrepreneurial ecosystems. Yet research on how they should be supported while doing so is thin. LÄS MER