Sökning: "kongruens"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet kongruens.

 1. 1. Ljudarkitektur – ljud som resonans av rummet : Undersökning om ljudets multimodala funktion i en kunskapsinriktad miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Amadeus Ström; [2020]
  Nyckelord :Multimodalitet; sinnesmodalitet; museum; ljudinstallationer; upplevelse; utställningar;

  Sammanfattning : Utställningar har traditionellt varit kunskapsorienterat och verkat som ett kulturellt centrum för besökare. En kontemporär besökare finner ej text och bilder som lockande kommunikationsmedier. Nöjet finner besökaren genom att ha upplevt informationen. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka barn prehospitalt : en deskriptiv litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anette Martinsson; Anna Nordensten Jansson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance; Attitude; Child; Emergency medical technicians; Prehospital; Ambulanspersonal; Barn; Faktorer; Inställningar; Prehospitalt;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal möter patienter i alla åldrar i flera tänkbara miljöer. Det finns en hel del skillnader vid omhändertagandet av barn prehospitalt jämfört med omhändertagandet av vuxna. Det skiljer sig i utrustning i ambulanserna och det skiljer sig anatomiskt och fysiologiskt hur barn ser ut jämfört med vuxna. LÄS MER

 3. 3. The Seeking of a Business-Optimal Transfer Price - In accordance with the Arm's Length Principle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Transfer pricing; game theory; skatterätt; international taxation law; Arm s length principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. LÄS MER

 4. 4. Patienters behov av information i samband med akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Blomqvist; Linn Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :ACS; Health literacy; Information; Need; Person centered care; AKS; Behov; Hälsolitteracitet; Information; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I begreppet AKS ingår hjärtinfarkt och instabil angina. Hjärtinfarkt drabbar cirka 25 300 personer i Sverige årligen och för att förhindra återinsjuknande följer ett omfattande sekundärpreventivt arbete med start redan på sjukhuset. Sekundärpreventionen bygger på egenvård där information är en viktig komponent. LÄS MER

 5. 5. Förekomst och självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Hägerstrand; Cecilia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; work rehabilitation; stress-related disorder; mental ill-health; Arbetsterapi; arbetsrehabilitering; stressrelaterad ohälsa; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige och stressrelaterade diagnoser står för 49 procent där kvinnor är överrepresenterade. Konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa leder till stora problem i vardagen. LÄS MER