Sökning: "kongruent ledarskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kongruent ledarskap.

  1. 1. Ledarskapsstrategier för multinationella projektgrupper : En kvalitativ studie av projektledares strategier för hantering av pluralism

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Minna Arnesson; Marcus Frejd; [2014]
    Nyckelord :Project management; leadership; strategy; multinational project teams; cross-cultural; Projektledning; ledarskap; strategi; multinationella projektgrupper; tvärkulturell;

    Sammanfattning : I en tid när globaliseringen ökar och det blir allt vanligare att organisationer använder multinationella projektteam, så det finns goda skäl att fördjupa sig i hur dessa team kan ledas på bästa sätt. Syftet med den här studien är att utforska hur projektledare tillämpar ledarskapsstrategier för att hantera och dra nytta av pluralismen i projekt med multinationella projektgrupper. LÄS MER