Sökning: "konjunktur"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet konjunktur.

 1. 1. Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Abrahamsson; Daniel Sverdrup Bjurenvall; David Langenius; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Trade-off teorin; Pecking order teorin; Market timing teorin; Konjunktur; Reporänta; Sverige; fastighetsbolag.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur? Seminariedatum: 15/01/2021 Kurs: FEKH89 Författare: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag. Syfte: Att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkat de svenska onoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur under den senaste konjunkturcykeln. LÄS MER

 2. 2. Företagsförvärv : En eventstudie om abnormal avkastning på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lucas Mattsson; Oliver Mattisson; [2021]
  Nyckelord :M A; abnormal return; market reaction; acquisition strategy; economic cycles; market efficiency; Företagsförvärv; abnormal avkastning; marknadsreaktion; förvärvsstrategi; konjunkturcykler; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Antalet genomförda företagsförvärv på aktiemarknaden har ökat genom åren. Företagsförvärv ämnar till att skapa tillväxt och konkurrenskraftighet genom synergier, ökning av marknadsandelar eller via diversifiering. LÄS MER

 3. 3. Aktiemarknadens mottagande av tillkännagivanden om utdelningar : En studie om aktieutdelningar under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Joakim Isheden; Nicoleta Marcean; [2021]
  Nyckelord :Aktiekursutveckling; positiva utdelningsbeslut; frivilliga respektive framtvingade negativa utdelningsbeslut; signaleringsteori; utdelningsefterfrågeteori; annonseringsdag; trendutveckling; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Titel: Aktiemarknadens mottagande av tillkännagivanden om utdelningar - En studie om aktieutdelningar under Covid-19. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Påverkar det ekonomiska läget under uppväxten svenskars arbetsmoral?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Nordman; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmoral; Protestant Work Ethic PWE ; Sveriges konjunktur; MPWE; Adam Smith; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether there is any correlation between Swedes' work ethic and the financial situation while growing up. For this purpose, two conflicting hypotheses rooted in economic theory are developed. LÄS MER

 5. 5. När ska man vara djärv för att genomföra ett förvärv? : En eventstudie om företagsförvärv och dess påverkan på aktiekursen på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emma Strågefors; Maja Schölin; [2020]
  Nyckelord :Economic cycle; M A; Event study; CAR; AAR; Konjunktur; Fusion förvärv; Eventstudie; CAAR; AAR;

  Sammanfattning : Purpose                               The main purpose of this study is to test in which part of the economic cycle that generates the best results on corporate acquisitions for the acquirer in the short-term. The study examines the Swedish market and has the aim to study both domestic and foreign acquisitions made by Swedish acquirers. LÄS MER