Sökning: "konklusion i c uppsats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden konklusion i c uppsats.

  1. 1. När En Förälder Dör. En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser utav stödinsatser vid en förälders bortgång i cancer

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emma Karlsson; Ida Roböle Svedberg; [2010-03-08]
    Nyckelord :Cancer; sorg; ungdomar; död;

    Sammanfattning : Enligt Socialstyrelsens rapport “Cancer i siffror 2009”, dog ca 22000 människor i cancer år 2006. Flera tusen barn och ungdomar i Sverige lever idag med en cancersjuk förälder, ett flertal av dessa barn och ungdomar kommer att förlora sin förälder i kampen mot cancer. LÄS MER