Sökning: "konkurrens event"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden konkurrens event.

 1. 1. Förväntningar i en revisor-klient relation : En kvalitativ studie ur ett revisor- och klientperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Artig; Jessica Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Auditor; Client; Expectations; Relationships; Advice; Service Quality; Revisor; Klient; Förväntningar; Relationer; Rådgivning; Tjänstekvalitet;

  Sammanfattning : När konkurrensen i olika branscher ökar blir goda kundrelationer allt viktigare, inte minst i revisionsbranschen som på senaste årtionden har präglats av stark konkurrens och mättnad. Revisionen i sig har börjat betraktas som alltmer oviktig och många klienter efterfrågar även tjänster som skapar mervärde. LÄS MER

 2. 2. Från startlinjen till målsnöret : En kvalitativ flerfallsstudie med komparativa inslag om ÖTILLÖ och Tough Vikings resa från uppstart till internationellt erkända sporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Philip Axelsson; Gustaf Eklund; [2022]
  Nyckelord :ÖTILLÖ; Tough Viking; Swimrun; OCR; Internationalization; Market; Sports Entrepreneur; First Mover; ÖTILLÖ; Tough Viking; Swimrun; OCR; Internationalisering; Marknad; Sportentreprenör; First Mover;

  Sammanfattning : Sportmarknaden har växt kraftigt under en längre period och är nu en viktig industri där allt fler aktörer konkurrerar om individers åtråvärda tid. Således har marknaden blivit betydligt mer kommersiell och ett sätt att undvika denna konkurrens är att skapa en ny sport. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering i samband med pandemier : Analys utifrån COVID-19s påverkan på fallföretagets Supply Chain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jansson; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; pandemics; external disturbances; Risk Management; logistics; Supply Chain Management; pandemi; externa störningar; logistik; riskhantering;

  Sammanfattning : Increased economic growth and growing competition in the world market has led to an increased need for Supply Chain Management (SCM). SCM leads to a complex network between the parts in the entire flow chain and the complexity increases the vulnerability to external disturbances. LÄS MER

 4. 4. Konsten att vara annorlunda på en marknad som växer med ra(c)ketfart : En kvalitativ studie om att sticka ut inom racketsportbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Bergander; Niclas Engström; [2020]
  Nyckelord :Brand Equity; Brand Identity; Differentiation; Racketsports; Padel; Competition; Brand Equity; varumärkesidentitet; differentiering; racketsport; padel; konkurrens;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga möjligheter att sticka ut inom racketsportbranschen Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen är uppbyggd av differentiering, Brand Equity och varumärkesidentitet Metod: Kvalitativ tvärsnittsdesign som utgår från en deduktiv ansats Empiri: Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer med en respondent från utvalda padelcenter Slutsats: Slutsatser som studien kommit fram till är att företag inom racketsportbranschen kan använda sig av speciella event där de erbjuder padel specifikt för kvinnor, erbjuda ett område som ger utrymmer för konversationer och umgänge, erbjuda gratis lånerack, erbjuda padelbanor både utomhus och inomhus, erbjuda klimatsmarta lösningar för anläggningen och konsumenter, anlägga en padelbana vid en visuellt tilltalande plats samt använda en känd person för att öka kännedomen kring varumärket .. LÄS MER

 5. 5. Internet of Things : The Potential Influence of Enterprise Buyers on the Security of IoT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :John Mozayani; [2018]
  Nyckelord :Information and Communications Systems Security; Information Security; Internet of Things; IoT; Accountability; Business Models; Innovation and Growth; Consumer Awareness and Advocacy; Customer Experience; Customer First Mindset; Value Proposition; Enterprise Buyers; Informations- och Kommunikationssystem Säkerhet; IoT; Ansvar; Affärsmodeller; Innovation och Tillväxt; Konsumentmedvetenhet och konsumentskydd; Kundupplevelse; Kundens förstånd; Värdesättning; Företags Köparen;

  Sammanfattning : While IoT safety and security incidents continue to increase in frequency, scope and severity, there remains a gap in how the issue will be addressed. While the debate continues within academia, industry standards bodies, government and industry media, new entrants continue to rapidly enter the market with cheaper more powerful products with little incentive to address information security issues. LÄS MER