Sökning: "konkurrens inom offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden konkurrens inom offentlig sektor.

 1. 1. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Varför välja vårdcentral? : Vägen till privatisering av primärvården i Västerbottens läns landsting 1983 – 2015

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Andreas Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Ekonomisk historia; Sjukvård; Lagen om valfrihetssystem; Privatisering; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i Ekonomisk Historia avser undersöka drivkrafter och motiv bakom de institutionella förändringar som svensk sjukvård genomgått och hur det i sin tur ledde fram till Lagen om valfrihetssystem. Vidare undersöks hur LOV påverkat utbudet av vårdcentraler inom Västerbottens läns landsting. LÄS MER

 3. 3. Hur bör kvalitet definieras? : En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ludvig Ahlstrand; Thanh Nguyen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; service; effektivitet; konkurrens; kvasimarknad; Borås Stad; offentlig sektor; privat sektor; vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. LÄS MER

 4. 4. Marknadsintroduktion i privat vs offentlig sektor

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Deler Khoshnaw; Konstantinos Tziovas; [2018]
  Nyckelord :Private sector; public sector; customer; competitor; segment; Privat sektor; offentlig sektor; kund; konkurrent; segment;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att marknadsundersöka och identifiera nya kundmarknader samt konkurrenter inom den privata sektorn för företaget Green Landscaping AB i Stockholm. Genom intervju av företagets befintliga kunder tillsammans med teorin, kunde företagets olika marknadssegment och dess konkurrenter identifieras och jämföras. LÄS MER

 5. 5. OFFENTLIG UPPHANDLING OCH KORRUPTION - En studie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Larsson; [2017-08-09]
  Nyckelord :offentlig upphandling; korruption; subnationell variation; Sverige;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling har kommit att utgöra en betydande del av den svenska ekonomin och det sammantagna värdet av alla upphandlingar uppgår årligen till ungefär en femtedel av landets totala BNP. Användandet är menat att införa konkurrens i den offentliga sektorn, i syfte att skapa mer kostnadseffektiva lösningar. LÄS MER