Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 2235 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. Hur fungerar samarbete mellan konkurrenter? : En studie om coopetition i det alternativa matnätverket REKO-ring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emilia Haggärde; [2021]
  Nyckelord :Coopetition; competition; cooperation; alternative food networks; Coopetititon; konkurrens; samarbete; alternativa matnätverk;

  Sammanfattning : Intresset för närproducerad mat växer. Klimatdebatten ökar medvetenheten kring maten vi äter. Som ett resultat av detta startades REKO-ring 2013 i Finland. 2016 kom REKO-ring till Sverige och har ökat snabbt i popularitet. LÄS MER

 2. 2. Konkurrens i luften : Statsstödsreglernas tillämpning på stöd till flygbolag inom EUoch dess påverkan på flygmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Angelica Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Meningsfull grammatikundervisning : Skall vi använda begreppet grammatik i de lägre åldrarna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikael Fexby; [2021]
  Nyckelord :grammatik; grammatikundervisning; läroplaner; mellanstadiet; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några lärare upplever sin undervisning i grammatik för åk 4–6 samt vilka hjälpmedel de använder. Med stöd främst av de didaktiska frågorna vad, hur och varför vill jag kunna förstå och förklara hur några lärare undervisar i grammatik. LÄS MER

 4. 4. Doktorand på lika villkor? - En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga doktoranders upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Remsö; [2021]
  Nyckelord :doktorander; akademisk miljö; multipla sociala roller; habitus; socialisationsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga doktorander upplever sin forskarutbildning med fokus på att vara kvinna i en akademisk miljö. Vidare undersöktes frågeställningarna om hur den kvinnliga doktoranden upplevde inträdet till forskarutbildningen och dennes motiv, upplevelsen av forskarutbildningen och den akademiska miljön i nutid samt hur doktoranden ser på tiden efter examen och en framtid inom akademin. LÄS MER

 5. 5. Budgeten – Att vara eller icke vara : En fallstudie om budgetering som styrmedel i osäkra miljöer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Linde; Ellen Hedin; [2021]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; budgetering; osäkerhet; budgetkritik; löpande prognoser;

  Sammanfattning : Budgeten är ett centralt styrmedel i många organisationer, men har fått kritik bland annat för att vara tidskrävande och snabbt bli inaktuell om inte revideringar utförs löpande då allt fler organisationer verkar i osäkra miljöer. Syftet med studien har således varit att undersöka budgetens roll som styrmedel i ett företag som aktivt använder sig av budgetering och dessutom verkar i en osäker miljö. LÄS MER