Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 2427 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. Som om blev bleve blir : Om komparativa konditionala bisatsers variation och förändring i verbform och inledare under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adam Johansson; [2023]
  Nyckelord :1900-talssvenska; komparativa konditionala bisatser; konjunktiv; som att; som om; språkförändring; tempusförskjutning;

  Sammanfattning : De komparativa konditionala bisatserna kännetecknas av två stora förändringar under 1900-talet: dels börjar tempusförskjutningen försvinna på allvar, dels får inledaren som om allt hårdare konkurrens av som att. Denna uppsats syftar därför till att kartlägga komparativa konditionala bisatsers variation och förändring i verbform och inledare under 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck : En analys av det nya hedersbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Selma Sahinovic; [2023]
  Nyckelord :Heder; Hedersbrott; Våld och förtryck; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersförtryck; Juridik;

  Sammanfattning : Sedan 1990-talet har hedersvåld och förtryck uppmärksammats som ett samhällsproblem. För att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck har lagstiftaren vid åtskilliga tillfällen vidtagit straffrättsliga åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 4. 4. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sixten Walheim; [2022]
  Nyckelord :järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Sammanfattning : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av sambandet mellan upplysningskvalitet och aktieprisättning : En kvantitativ studie om effektiv prissättning av aktievärde

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Krusell; Ludvig Wikman; [2022]
  Nyckelord :Disclosure quality; Stockmissvaluation; Nasdaq Stockholm; Notes; Financial reports; Upplysningskvalitet; Felvärdering; Nasdaq Stockholm; Noter; Finansiella rapporter;

  Sammanfattning : The annual report works as a source of information and basis for decision making for investors where disclosure quality varies between different companies. There is an inherent problem in a conflict of interest between the principal and agent where disclosure quality might suffer because of hidden negative information in ambiguous reasoning. LÄS MER