Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 2278 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 2. 2. Möter svenska företag en högre grad av konkurrens?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas eilert; [2021]
  Nyckelord :Pris; Marginalkostnad; Informationsteknologi; Globalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur storleken på kvoten mellan pris och marginalkostnad har utvecklats för svenska företag. Den informationsteknologiska utvecklingen och globaliseringen kan ha medfört en bred minskning av relationen. LÄS MER

 3. 3. Avfallsplockning i Stockholm – människor som kämpar på samhällets botten

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Benjamin Neander; Albin Lundquist; [2021]
  Nyckelord :Waste picking; informal sector; informal waste management; poverty; circular economy; Avfallsplockning; informell sektor; informell avfallshantering; fattigdom; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I takt med en växande befolkning i världen ökar också mängden avfall. Avfallsplockare, “waste pickers”, är människor som tjänar sitt levebröd genom att samla på återvinningsbart avfall. LÄS MER

 4. 4. Mäta bör man : En studie om prestationsmått och kvalitetskriterier inom SaaS-B2B branschen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Löfgren; Lorenz Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har SaaS-branschen varit på stark frammarsch och prognoser tyder på ytterligare tillväxt framöver. I en snabbt växande bransch med hård konkurrens ställs stora krav på företagsledningen att fatta rätt beslut för att säkerställa företagens konkurrenskraftighet. LÄS MER

 5. 5. Does competition in the EU banking market lead to lower interest margins? : A panel data analysis on how market competition affects banks interest margin across EU countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Henriksson; Anna Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Bank; Interest margin; Market concentration; European Union; Bank; Räntemarginal; Marknadskoncentration; Europeiska unionen;

  Sammanfattning : This study analyses the bank market competition and bank interest margins in the European Union member countries banking sector during the period 2007–2019, using panel data analysis and aggregated data for each country ́s banking sector. Our starting point is the theory about market structure and two structural indexes are used as proxies of the degree of market competition. LÄS MER