Sökning: "konkurrensanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet konkurrensanalys.

 1. 1. Improving a company's social media strategy : A study based on a competitive analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elvira Wiklund; [2017]
  Nyckelord :social media; strategy; competitive analysis; Facebook; Twitter; Instagram; LinkedIn; YouTube; social media strategy; digital presence; social media presence; hashtag;

  Sammanfattning : This study started off during the spring of 2017 and had the goal of with the aid of a competitive analysis create a new social media strategy for the company Spree. During the last years, digitalization has grown increasingly and has become more integrated in our society. LÄS MER

 2. 2. Genreanalys på internetbaserad kognitiv beteendeterapi-behandling.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2017]
  Nyckelord :KBT; internetbaserad KBT-behandling; genreanalys; konkurrensanalys;

  Sammanfattning : Det projekt som redogörs i denna rapport var en del av ett samarbete mellan Psykologpartners och Linköpings Universitet. Projektet innefattade att genomföra en genreanalys på fyra olika KBT-behandlingssidor. Dessa var olika typer av depressionsbehandlingar på hemsidorna KBTonline, 1177, Iterapi och Livanda. LÄS MER

 3. 3. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av tätningskoncept för aktuator i motorrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Frid; Malin Aronsson; [2016]
  Nyckelord :Sealing; gasket; encapsulation; laser welding; o-ring; static seal; dynamic seal; sealing design; Tätning; inkapsling; IP-klass; sammanfogning; lasersvetsning; o-ring; tätningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i produkterna. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensanalys för Dirac Live

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannes Larsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dirac Live, en programvara för rumskorrektion utvecklad av Dirac Research AB har jämförts med fyra olika konkurrenter. Jämförelsen har dels skett via mätningar på de olika korrektionerna där frekvensgång och fas har plottats. LÄS MER