Sökning: "konkurrensanalys"

Visar resultat 16 - 20 av 38 uppsatser innehållade ordet konkurrensanalys.

 1. 16. Däck Packning maskin

  M1-uppsats,

  Författare :Ibrahim Rahma; [2014]
  Nyckelord :Däck; packning; maskin;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete på 7,5hp för CAD-tekniker på Högskolan i Halmstad.Gruppen har fått i uppdrag av Ten Star Solar att hitta en lösning för att minimeradäckvolymen för gamla däck. Däckfirmor har enligt Ten Star Solar brister med transport ochlagring av gamla bildäck. LÄS MER

 2. 17. Stair Manager : Hjälpmedlet för trappkörning med barnvagn

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Elin Oresten; Johanna Österström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete utvecklades en produkt kallad ”Stair Manager”. Syftet med produkten var att den skulle hjälpa barnvagnsanvändare vid trappkörning. Ofta är det svårt för barnvagnsanvändare att ta sig upp för trappor med barnvagn på egen hand vilket medför att personen behöver be om hjälp eller kanske ta en omväg. LÄS MER

 3. 18. Erfarenheter från utvecklingen av ett e-handelssystem med ett MVC-ramverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Nilsson; Jakob Ståhl; Ylva Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten, som är en del av kursen TDDD83 Kandidatprojekt datateknik vid Linköpings Tekniska Högskola, beskriver utvecklandet av ett e-handelssystem för den fiktiva t-shirtbutiken Utique. Den berör dels tekniska aspekter, men även de erfarenheter och lärdomar de tre gruppmedlemmarna fått under projektets gång. LÄS MER

 4. 19. Basenhetskoncept för projektordukar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Christopher Löfgren; Cecilia Nilsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Our thesis is conducted in collaboration with Draper Europe AB in Halmstad.The goal of the project has been to construct a baseline concept for the instaling of aprojector screen. Draper Europe AB, in the curent situation, have several kinds of fabrics and designs on their sceens and the cases they are in. LÄS MER

 5. 20. Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll : Examensarbete, produktutveckling - Konstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johan Bodin; Gustav Berg; [2012]
  Nyckelord :Underhåll; underhållssystem; produktutveckling; mälardalens högskola; bodin; berg; johan bodin; gustav berg;

  Sammanfattning : Examensarbetet inom produktutveckling - konstruktion har utförts under perioden april till juni 2012 och omfattar 15 högskolepoäng, en högskoleingenjörsexamen. Examensarbetet skrivs för Mälardalens Högskola. LÄS MER