Sökning: "konkurrensbegränsande samverkan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden konkurrensbegränsande samverkan.

 1. 1. Konkurrensbegränsande miljösamverkan : En analys av samverkan med miljöfrämjande ändamål och dess förhållande till artikel 101 FEUF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Kylvåg; [2018]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; miljö; konkurrensbegränsande samverkan;

  Sammanfattning : Unionen står idag inför en rad problem inom det miljöpolitiska området. Föroreningar, utsläpp och global uppvärmning är problem som måste utredas och lösas i syfte att säkra för framtida generationers fortlevnad. Det finns inget entydigt svar på hur dessa problem bäst bör lösas. LÄS MER

 2. 2. ”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Österberg; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; företagsekonomi; konkurrensrätt; rättsekonomi; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan konkurrens- och upphandlingsrätt : – en analys av deras samverkan och möjlighet till parallella tillämpning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofia Dyring Tingvall; [2016]
  Nyckelord :konkurrens; upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar konkurrens- och upphandlingsrätten. Den syftar till att klargöra när det kan uppstå parallell tillämpning av områdena samt att analysera hur de samverkar. Avseende konkurrenslagstiftningen behandlas den s.k. LÄS MER