Sökning: "konkurrensbisysslor."

Hittade 1 uppsats innehållade ordet konkurrensbisysslor..

  1. 1. Offentligt anställdas bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om begränsningen i rätten till bisysslor, reglernas syfte och den rättsliga prövningen.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Agneta Brantellius; [2020]
    Nyckelord :Nyckelord: Förtroendeskadliga bisysslor; arbetshindrande bisysslor; konkurrensbisysslor.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gällande rätt och inskränkningar beträffande rätten att inneha bisysslor genom den svenska arbetsrättslagstiftningen, kollektivavtalen samt arbetsdomstolens rättstillämpning. Här analyseras domstolens rättsliga överväganden och syftet med reglerna. LÄS MER