Sökning: "konkurrensfördel"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet konkurrensfördel.

 1. 1. Stimulating Internationalization through digitalization : Digital competence in Swedish manufacturing SMEs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Muhammad Akash Bin Nasir; Abubakar Ismail Sada; [2019]
  Nyckelord :Internationalization; Internationalization process; Digitalization; Digital Competence; Swedish; Manufacturing; Small and Medium Enterprises; SMEs; Industry 4.0; Fourth Industrial Revolution; 4IR; Automation; Digital Skills; Motivation; Internationalisering; internationaliseringsprocess; digitalisering; digital kompetens; svensk; tillverkning; små och medelstora företag; små och medelstora företag; industri 4; 0; fjärde industrirevolutionen; 4IR; automation; digitala färdigheter; motivation;

  Sammanfattning : Digital competence used to be a confusing concept, until recently when some researchers coined a comprehensive definition of digital competence and formulated a conceptual framework in an SME context. However, the framework was only at a conceptual level and required to be tested with the empirics of a qualitative or quantitative study. LÄS MER

 2. 2. Talent Management - konkurrensfördel eller en strategi för att passa in? : En fallstudie i tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dawn Kardirsson; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Talent Management; Talent; Strategy; Neo-institutionalism; Industry; Context; Talent Management; Talang; Strategi; Nyinstitutionell teori; Bransch; Kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens kunskapsbaserade ekonomi är de mänskliga resurserna en viktig tillgång för att öka konkurrensfördelarna och för att få ett försprång på marknaden. Talent Management är ett koncept som handlar om att attrahera, utveckla och behålla talanger, och som anses vara konceptet som underlättar arbetet med vad som efterfrågas på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Work in to work out : En studie om hur små- och medelstora företag (SMF) kan stärka sitt employer brand hos medarbetare tillhörande generation Z

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Emelie Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; Employer branding; Internal branding; SME; None-financial values; Generation Z; Employer branding; Internal branding; SMF; Mjuka värden; Icke finansiella värden; Medarbetarlojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturförändringar har präglat den svenska arbetsmarknaden vilket resulterat i en ökad konkurrens bland arbetsgivare. Ett aktivt employer branding-arbete blir därmed viktigare eftersom det är en möjlig konkurrensfördel. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering i bilindustrin : en kvalitativ studie av SDG-rapporteringens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ariana Kelmendi; Sejla Gicic; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; sustainable development goals; sustainability reporting; greenwashing; legitimacy; Corporate social responsibility; sustainable development goals; hållbarhetsrapportering; greenwashing; legitimitet;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility is a common concept that today focuses on how organizations are expected to go beyond financial results. Companies choose to apply the UN's Sustainable Development Goals voluntarily to maintain sustainability reports in order to appear more legitimate and use sustainability reports as competitive advantages. LÄS MER

 5. 5. TAPPING INTO PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: "Moving Towards an Inclusive and Neurodiverse Workspace"

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Greg Nicholas Gartsu; Maria Stefani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations lack knowledge of a relatively new phenomenon of the potential of those with autism spectrum disorder (ASD). As companies today seek to innovate, this paper explores employers’ experiences and perceptions of employing those with ASD. LÄS MER