Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 659 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. Hur bevarar avdelningar kunskap? : - En kvalitativ studie av en matvarubutik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Arktedius; Malin Arnkvist; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Management; Kunskap; Kunskapsbevaring; Avdelningar; Matvarubutik;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsbaserade samhälle har intresset för Knowledge Management ökat. Bakgrunden är att kunskap har växt fram som en viktig organisatorisk resurs samtidigt som det leder till konkurrensfördelar. LÄS MER

 2. 12. Hur bristande affärssystem och inforamtion leder till icke-värdeskapande aktiviteter : En fall studie på Atea Logistics AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Alros; Emil Sutarzewicz; Mikael Alvesved; [2019]
  Nyckelord :Icke-värdeskapande aktiviteter; Process; Godsidentifiering; Affärssystem; Informationsflöde;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik 2FE25E Författare: Martin Alros, Emil Sutarzewicz, Mikael Alvesved Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Ett företag med en bra logistik och välfungerande IT-system har värdefulla konkurrensfördelar. Detta är livsviktigt i en sådan konkurrensutsatt miljö som Atea Logistics AB verkar inom. LÄS MER

 3. 13. Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet : En kvalitativ studie om när individanpassad marknadsföring upphör att vara en konkurrensfördel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hannes Asplund; Johan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; personlig integritet; konsumentdata; integritetsintrång; e-handel; kundrelationer; konsumentinsikt; segmentering;

  Sammanfattning : Titel: Paradoxen mellan individanpassad marknadsföring och personlig integritet. Författare: Hannes Asplund & Johan Nilsson Handledare: Leif V Rytting Examinator: Richard Afriyie Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, examensarbete. Linnéuniversitetet, VT 2019. LÄS MER

 4. 14. Kritiska framgångsfaktorer för implementation av molnbaserade CRM-lösningar i små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lukas Simonsson; Olle Lindgren; Jacob Thörnqvist; [2019]
  Nyckelord :Kritiska framgångsfaktorer; CRM; Implementation; SME; Business and Economics;

  Sammanfattning : Fler företag ser värdet av att implementera ett CRM-system för att få konkurrensfördelar. Implementationen har visat sig vara en svår process och en majoritet anses misslyckas. LÄS MER

 5. 15. Organisationskultur som framgångsfaktor : En studie kring organisationskulturens konkurrensfördelar inom bank- & revisionssektorn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Cecilia Gälliner; Malin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER