Avancerad sökning

Visar resultat 11 - 15 av 697 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 11. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 2. 12. Konkurrensfördelar i sponsornätverk : En kvalitativ studie om hur nätverk bidrar till konkurrensfördelar för sponsorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Sundberg; Marielle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; Nätverkande; Affärsutveckling; Konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. Metod: Genom djupgående intervjuer med företag kopplade till två olika sponsornätverk, ämnar studien öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 13. Kunskapshantering - Vägen till yrkesbevis : En fallstudie som undersöker hur ett mindre byggföretag främjar yrkesträning och kunskapsöverföring mellan fullärd byggarbetare och lärling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristian Livancic; Lumturie Cederqvist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Knowledge Management SMEs; Knowledge Sharing SMEs; Small business; Building firms; Construction; Kunskapshantering; Kunskapsspridning; Kunskapshantering i små- och medelstora företag; Kunskapsdelning i små företag; Kunskapshantering i bygg och anläggningsföretag.;

  Sammanfattning : Problematiken som denna fallstudie försöker belysa är problemet med att mindre företag inte arbetar, åtminstone formellt, med kunskapshantering inom sina organisationer. Detta är givetvis något som är problematiskt i den generation vi lever i idag där en effektiv process för kunskapshantering är en förutsättning för att nå konkurrensfördelar. LÄS MER

 4. 14. Utmaningar vid RPA-införanden : En studie om automatisering av administrativaarbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ahmad Ezmorrod; Niklas Tilldal; [2020]
  Nyckelord :RPA challenges; digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; change management; RPA implementation.; RPA-utmaningar; Digital transformation; Business Process Management BPM ; Robotic Process Automation RPA ; Förändringsledning; RPA-implementation;

  Sammanfattning : Det är allt vanligare att organisationer och dess processer genomgår en digital transformation föratt uppnå konkurrensfördelar. Organisationer letar ofta efter effektivare sätt att utföra processer.För att effektivisera processer kan digitala verktyg som Robotic Process Automation (RPA)användas. LÄS MER

 5. 15. Hyresgästers betalningsvilja för smart teknik i kontorslokaler

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolin Ayarra; Cissi Chong; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; smart technology; office market; tenants; property owners; willingness to pay; rental premium; Digitalisering; smart teknik; kontorsmarknad; hyresgäster; fastighetsägare; betalningsvilja; hyra;

  Sammanfattning : I dagens digitala era utvecklas tekniken med en imponerande hastighet och fastighetsmarknaden är inte oberörd. Hyresnivån på kontorslokaler påverkas av attribut inomhuvudkategorierna byggnadsegenskaper, läge och hyresvillkor på kort sikt. LÄS MER