Sökning: "konkurrensfördelar"

Visar resultat 16 - 20 av 691 uppsatser innehållade ordet konkurrensfördelar.

 1. 16. Den smarta fabriken - Svenska medelstora tillverkningsföretags tillämpning av IIoT

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ellinor Rosenbaum; Adam Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Smart fabrik; Smart industri; Industry 4.0; IIoT;

  Sammanfattning : I den fluktuerande digitaliseringsvågen har den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0 initierat inom tillverkningsindustrin vilket påskyndar företag att anpassa och förändra hela verksamheter för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. LÄS MER

 2. 17. Kompetensutvecklingens betydelse för företag : En kvalitativ studie om kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin i Dalarnas län

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Emma Kapraali; Kristin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :competence development; learning at work; competence strategy; kompetensutveckling; lärande i arbete; kompetensstrategi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetarnas kompetens är idag en viktig del i företag och anses vara en av de största konkurrensfaktorerna. En stor anledning till att medarbetare väljer att lämna sin arbetsplats är på grund av bristen på utvecklingsmöjligheter, då många medarbetare idag förväntar sig kompetensutveckling på sina arbetsplatser. LÄS MER

 3. 18. Branding is not rocket science… it is harder : En kvalitativ studie om hur konsultföretag arbetar med brand equity

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alma Hamulic; Brandon Michael; [2020]
  Nyckelord :Consultancy; brand equity; CBBE Model; Business-to-Business branding;

  Sammanfattning : Research Questions: How do consulting companies work to strengthen the brand's structure?What impact does brand equity and its components have on consulting firms? Purpose: The purpose of this study is to contribute with new knowledge as well as increase the understanding of brand equity and how its components contribute to strengthening the consultancy's brand. The study also aims to explore how companies create competitive advantages in a constantly evolving market. LÄS MER

 4. 19. Ihållande tillväxt - En kvalitativ studie som undersöker om ett antal faktorer bidrar till Ihållande tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara-Beatha Björck; Kenneth Holmberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Tillväxt; gasell; personlig bakgrund; personliga egenskaper; ekonomistyrning; företagskultur och innovation.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Forskningen om tillväxt är omfattande men den teoretiska utvecklingen har varit långsamt. Tillväxt är heterogent och kan uppnås på olika sätt. De företag som uppvisade en hög tillväxt en period har störst sannolikhet att avta nästföljande period. LÄS MER

 5. 20. Människans värde i den digitaliserade banken. En kvalitativ studie om hur det mänskliga värdet kan bidra med konkurrensfördelar i en digitaliserad bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Hedencrona; Ida Perstedt; [2019-05-07]
  Nyckelord :Digitalisering; Bank; Institutionell teori; Företagsstrategi; Resurser; Dynamiska förmågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER