Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 697 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Kan human resource management vara med och bidra till en mer hållbar organisation? : En kvalitativ studie om human resource managements integration i hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Liza Prytz; Rebecka Olsson; [2020]
  Nyckelord :Corporate sustainability; human resource management; social sustainability; environmental sustainability; competences; human resources; strategic work operative work; Hållbarhetsarbete; human resource management; social hållbarhet; miljömässig hållbarhet; kompetenser; humana resurser; strategiskt arbete operativt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad HRM arbetar med inom den social och miljömässig hållbarheten i organisationer samt vilka utmaningar som finns inom hållbarhetsområdet. Uppsatsen vill även undersöka om det finns konkurrensfördelar som HRM kan generera. LÄS MER

 2. 17. Marknadsorienteringens påverkan på innovation i utvecklandet av produkter : Den hårda konkurrensen inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Lorén; Angelica Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Marknadsorientering; innovation; innovationsförmåga; produktutveckling; modebranschen; kundvärde och konkurrensfördelar.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur marknadsorientering bidrar till innovation i utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen. Metod: Studien använde en kvalitativ metod eftersom syftet var att få ökad förståelse. För att samla in empiriska data genomfördes tio semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 18. Den smarta fabriken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lindahl Adam; Ellinor Rosenbaum; [2020]
  Nyckelord :Smart fabrik; smart industri; digitalisering; Industry 4.0; IoT; IIoT; effektivitet; lönsamhet; konkurrenskraft; organisationsförändringar;

  Sammanfattning : I den fluktuerande digitaliseringsvågen har den fjärde industriella revolutionen eller Industry 4.0 initierat inom tillverkningsindustrin vilket påskyndar företag att anpassa och förändra hela verksamheter för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 19. Att bibehålla och utveckla konkurrensfördelar under en svart svan: En fallstudie om Kiviks Musteri

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Andersson; Maja Grälls; Onur Uno Güler; Alexandra Göransson; [2020]
  Nyckelord :The Resource Based View; Krishantering; Kiviks Musteri; Hållbara konkurrensfördelar; Covid-19.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to look at how a company with its risks spread across different industries is working to strengthen its operations in relation to the progress of a global crisis, in this case Covid-19. As the purpose of this study, we have chosen to relate to the company's perceived strengths in relation to crisis management and how this crisis management can help maintain and develop both existing and new competitive advantages. LÄS MER

 5. 20. En analys av hur förbättringsprocesser kan bli en naturlig del i företagskulturen. : En studie av två förbättringsprocesser inom ett fallföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Persson Amanda; Kronander Philipson Sara; [2020]
  Nyckelord :Improvement processes; Toyota Kata; Kaizen; PDCA; company culture.;

  Sammanfattning : Companies competing in the global markets are constantly exposed to the market pressure regarding differentiation from competitors and contribute to development. To be able to create competitive advantages and handle the markets expectations, companies are required to develop both processes and employees. LÄS MER