Sökning: "konkurrensfördelar"

Visar resultat 21 - 25 av 650 uppsatser innehållade ordet konkurrensfördelar.

 1. 21. All you need is... customer relationships : En studie om hur modebranschen kan skapa konkurrensfördelar mot e-handeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Monica Gladowska; Linda Kennethsson; Dandan Liang; [2018]
  Nyckelord :Customer relationship; customer loyalty; omnichannel; branding and image; fashion industry; competitive advantage; Kundrelationer; lojala kunder; omnikanaler; varumärke och image; modebranschen; konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Problemformulering: E-handeln har vuxit sig allt starkare på den svenska marknaden, vilket lägger ett större fokus på den fysiska detaljhandeln inom modebranschen. Vi undersöker ur ett företagsperspektiv hur den fysiska modebranschen hanterar denna förändring. LÄS MER

 2. 22. Effektualitet som strategi : en studie om svenska tech startups

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patricia Patoka; Madelene Gevert; [2018]
  Nyckelord :effectuation; startup; tech; strategier; marknadsinträde; processer; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker strategier vid marknadsinträde för startups och vilka resultat det ger i olika delar av processen. Teoridelen fokuserar på strategin effektualitet som lyfter vikten av relationer, flexibilitet och experimentering. LÄS MER

 3. 23. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 4. 24. Affärsmodellsinnovation i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Fernando Öberg; [2018]
  Nyckelord :Business model; business model canvas; business development; business model innovation; innovation; real estate; real estate business.; Affärsmodell; affärsmodells canvas; affärsmodellsinnovation; affärsutveckling; fastigheter; fastighetsbranschen; innovation.;

  Sammanfattning : Business model innovation is used parallel with technical development to create competitive advantage within certain line of businesses. Many business have although not yet fully embraced business model innovation as a competitive foundation and still rely on technical development of products and services. LÄS MER

 5. 25. "Det är som om att min storlek aldrig tar slut" - En kvalitativ studie om hur och vad konsumenter upplever som värde i användandet av in-store kiosks och dess digitala funktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sabina Melander; Lisa Nelinder; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; det upplevda kundvärdet; in-store kiosks; lagersaldo; order-in-store; Business and Economics;

  Sammanfattning : In-store kiosks och dess digitala funktioner har tagit en plats i utvecklandet av detalj-handelns butiker i syfte att bland annat skapa konkurrensfördelar. Vidare innebär det att digitala funktioner kan bidra till att skapa värde för konsumenter, däremot har tidigare studier studerat fenomenet ur ett företagsperspektiv. LÄS MER