Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 665 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 6. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 2. 7. Möjligheter för produktion med additiv tillverkning : - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Shannon Sarlak; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Traditional manufacturing; Service elements; AM process; Additiv tillverkning; 3D printer; Traditionell tillverkning; Leveransserviceelement; AM processer;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing is a manufacturing process that has for the past 30 years been used substantially within the branch of industry. By adding material layer-by-layer, an object will be designed, and this method is called 3D-printing. LÄS MER

 3. 8. Kollektivt lärande : En kvalitativ studie om hur kollektivt lärande uppstår samt ledarskapets betydelse för det kollektiva lärandet vid en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Linn Donnerstål; Lisa Sjödin; [2019]
  Nyckelord :collective learning; perspectives on learning; learningarenas; knowledge sharing; reflection; leadership; kollektivt lärande; perspektiv på lärande; lärandearenor; kunskapsdelning; reflektion; ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationer är beroende av medarbetarnas unika kunskap vilket även har kommit att betraktas som den viktigaste strategiska resursen. Kunskap är även betydelsefullt för organisationers framgång och konkurrenskraftighet. LÄS MER

 4. 9. Fou och hållbara konkurrensfördelar- En studie av den informationsteknologiska sektorn i USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Flygare; Jesper Nilsson; Rickard von Schenck; [2019]
  Nyckelord :Information technology; RBV; R D-intensity; R D; sustainable competitive advantage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resource Based View (RBV) describes processes where companies develop competitive advantages that are sustainable over time. Arguments within RBV links company’s growth and increased market shares to sustained competitive advantages. In order to prove sustained competitive advantages, it is necessary to take the time factor into consideration. LÄS MER

 5. 10. Snabb tillväxt = framgång? : En studie om hur tillverkningsföretag hanterar utmaningar vid snabb tillväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cajsa Gustavsson; Daniella Strandberg Mihajlovic; [2019]
  Nyckelord :Tillväxt; konkurrens; kompetent personal; kapital; innovation; miljö; hållbar utveckling; kundservice.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera utmaningar vid snabb tillväxt samt beskriva vilka strategier företag använder för att hantera dem. Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med anställda på det studerade företaget. LÄS MER