Sökning: "konkurrenskrafter"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet konkurrenskrafter.

 1. 1. Nästa steg i betalningsbranschensutveckling? : En kvalitativ studie om kontaktlösbetalningsmetod ur ett bankperspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alex Sahlman; Henry Zhang; [2016]
  Nyckelord :Technological acceptance model; Porter s five forces; payment system; contactless payment method; contactless payment cards; bank; Adoption and diffusion; switching cost; Teknologiska acceptansmodellen; Porters fem konkurrenskrafter; betalsystem; kontaktlös betalningsmetod; kontaktlösa betalkort; bank; Adoption och spridning; byteskostnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka framtidsutsikter och utmaningar för kontaktlös betalningsmetod som är NFC-baserad. Detta mynnade ut i frågor som undersökte kring varför enbart ett fåtal banker valt att satsa på kontaktlösa betalkort, vilka utmaningar som NFC-baserade betalningar står inför i den svenska marknaden och även vilka framtidsutsikter den kontaktlösa betalningsmetoden har i den svenska betalningsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Designbyråers investeringsbeslut i Stockholm : En komparativ studie om designbyråers investeringsbeslut i jämförelse med den finansiella teorin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Neramo; Caroline Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Design agencies; investments; investment decisions; profitability; risk; comparative study; Porter’s five forces; SME; Designbyråer; investeringar; investeringsbeslut; lönsamhet; risk; komparativ studie; Porters fem konkurrenskrafter; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka investeringsbeslut inom designbranschen och skapa en större förståelse kring investeringsbesluten i designbyråer samt uppmärksamma designbyråer att investeringar kunde vara en konkurrenskraft. Teoretisk referensram: Studien behandlade olika investeringstyper, Porters fem konkurrenskrafter, risk, osäkerhet och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Cash is no longer king : En studie av införandet av kontaktlös betalning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Udd-Peterson; Amanda Lidström; [2015]
  Nyckelord :Porters fem konkurrenskrafter; Teknologiacceptansmodellen; Varumärkesutvidgning; Kontaktlös betalning; Betalsystem;

  Sammanfattning : Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle medför ständig utveckling av nya betaltjänster. En sådan är kontaktlös betalning vilken innebär att användaren endast behöver svepa kortet i luften över kortterminalen för att betala. ICA Banken är under maj 2015 först ut i Sverige att lansera bankkort med kontaktlös betalfunktion. LÄS MER

 4. 4. Analys av variabler som påverkar lönsamheten i gymbranschen med multipel linjär regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Rebecca Axelsson; Rebecca Källsbo; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete, inom matematisk statistik och industriell ekonomi, undersökte lönsamheten i gymbranschen i Sverige. Studien genomfördes på ett tiotal gymaktörer där data främst baserades på företagens årsredovisningar från 2009 till 2014. Vid beräkningar användes rörelsemarginalen som lönsamhetsmått. LÄS MER

 5. 5. GRÖN MARKNADSFÖRING –KONKURRENSFÖRDELAR VID ARBETE MED GRÖNA PRODUKTER OCH GRÖN MARKNADSFÖRING : En studie ur företagets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ramiz Binaku; Alen Turcinhodzic; [2014]
  Nyckelord :Green Marketing; Green textile products; Competitive Advantage; Grön marknadsföring; Gröna textilprodukter; Konkurrensfördel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how textile companies are using "green arguments" in their marketing strategy and how these arguments affect the competitiveness on the market for each of the six companies.The survey that was conducted is based on qualitative interviews with managers responsible for environmental issues in the field of marketing. LÄS MER