Sökning: "konkurrenskraftighet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet konkurrenskraftighet.

 1. 1. Kollektivt lärande : En kvalitativ studie om hur kollektivt lärande uppstår samt ledarskapets betydelse för det kollektiva lärandet vid en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Linn Donnerstål; Lisa Sjödin; [2019]
  Nyckelord :collective learning; perspectives on learning; learningarenas; knowledge sharing; reflection; leadership; kollektivt lärande; perspektiv på lärande; lärandearenor; kunskapsdelning; reflektion; ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationer är beroende av medarbetarnas unika kunskap vilket även har kommit att betraktas som den viktigaste strategiska resursen. Kunskap är även betydelsefullt för organisationers framgång och konkurrenskraftighet. LÄS MER

 2. 2. Plats i förändring : En fallstudie över hur Solna stad och Stockholms stad använt sig av platsmarknadsföring för Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linn Henriksson; Julia Ågren; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; City Branding; Place Branding; Place Marketing; Hagastaden; Stockholms stad; Solna stad; Globalisering; Fysisk Planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vilken betydelse platsmarknadsföring har för den kommunala fysiska planeringen. Syftet med undersökningen är att redogöra för avsikten, processen och mottagandet av platsmarknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Fostering Proactiveness in Data-Driven Matrix Organizations : A Study of Alfa Laval's Distribution Center in Tumba

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johanna Falkenstrand; Camilla Lemos; [2019]
  Nyckelord :Functional silos; reactive work; matrix organization; spare parts; Lean Six Sigma; decisionmaking process; Funktionella silos; reaktivt arbete; matrisorganisation; reservdelar; Lean Six Sigma; beslutsfattandeprocess;

  Sammanfattning : Globalization has increased the complexity of the business world, as it adds new dimensions to companies’ operations, such as global suppliers and customers, and competition from global actors. To handle the complexity, companies are pressured to become more data-driven to be able to measure and align their operations, and create possibilities for efficiency and competitiveness [Skjott-Larsen etal. LÄS MER

 4. 4. En omprofilering av ett väletablerat varumärke genom påverkarmarknadsföring : En fallstudie om Baum und Pferdgarten A/S

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Uusitalo; Ellen Trankell; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; Influencer; Marketing; Brand Image; Brand Identity; Omprofilering; Influerare; Marknadsföring; Varumärkesbild; Varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera hur ett väletablerat premiumvarumärkes omprofilering kan samverka med fenomenet påverkarmarknadsföring. Analysen ska belysa hur en sådan samverkan kan utformas för att skapa konkurrenskraftighet på marknaden, samt undersöka dess möjligheter och risker. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan intellektuellt kapital, prestationsmätning och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hansson; Alexander Martos; Andreas Kellner; [2018]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Intellektuellt kapital; Värdeskapande; Relationer; Komponenter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund och problematisering I takt med den ökade globaliseringen har fenomenet intellektuellt kapital blivit en betydelsefull faktor för att ett företag ska bli konkurrenskraftigt. Detta har resulterat i att mätning av det intellektuella kapitalet blivit av stor vikt. LÄS MER