Sökning: "konkurrensmedelsmixen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet konkurrensmedelsmixen.

 1. 1. Den fysiska modebutikens strategi för en högre konkurrenskraft : En granskning av den fysiska butikens konkurrensmöjligheter gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Isaksson; Hanna Larsson; Filip Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Konkurrensmedelsmixen; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det enkelt för konsumenter att klicka hem nya varor över internet, det är viktigt för butiker att integrera fördelarna med en fysisk butik tillsammans med fördelarna med e-handel. Detaljhandeln genomgår en förändring där nya tekniker gör det möjligt att enklare nå ut till den globala marknaden och för de aktörer som erbjuder sina produkter genom flera kanaler blir det lättare att nå en mer lönsam försäljning. LÄS MER

 2. 2. RESEBYRÅERS KONKURRENSFÖRDEL UTIFRÅN SEXHÖRNINGEN : Fritidsresor och Ving, vilken resebyrå väljer kunden utefter positioneringen i sexhörningen?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sofia Lindgren; Sarah Kristiansen; [2012]
  Nyckelord :Konkurrensmedelsmix; sexhörningen; resebyrå; positionering; Fish-bein; Peak-experiance;

  Sammanfattning : Resebyråerna växer i allt stadigare takt, allt eftersom fler människor väljer att färdas med flyg på grund av den effektiva globaliseringen som pågår världen om. Ving och Fritidsresorär två resebyråer som följt med utvecklingen sedan mitten av 1900-talet och har nu blivit två av de ledande resebyråerna i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarna spelar domino med konkurrensmedelsmixen - medarbetarnas nöjdhet som katalysator

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nathalie Lundberg; Olof Gottvall; [2011]
  Nyckelord :Job satisfaction; employee satisfaction; customer satisfaction; retail mix; marketing mix;

  Sammanfattning : The most vital for a business is to understand how to please and satisfy its customers in order to make them loyal to the company. Companies weapon for competition in the retail business is defined through the retail mix. LÄS MER

 4. 4. Hur kan småföretagare arbeta med att öka kundtillfredsställelsen och vilka delar skulle de lämpligen kunna fokusera mer på?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Fanny Sandén; Lina Karnell; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur småföretagare arbetar med modellen "konkurrensmedelsmixen" för att stärka kundtillfredsställelsen. I inledningen kommer läsaren att få en inblick i hur viktigt det är att kundens behov och förväntningar uppfylls, då det ger effekter på företagets lönsamhet och påverkar även kundens lojalitet. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensmedelsmixen i gränshandeln : Anpassar integrerade kedjebutiker sin konkurrensmedelsmix på den lokala marknaden?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sandra Magnusson; Rebecka Nilsson; [2010]
  Nyckelord :integrerade kedjebutiker; konkurrensmedelsmix; gränshandel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER