Sökning: "konkurrensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet konkurrensrätt.

 1. 1. Canon/TMSC: Slutet för warehousing-arrangemang? : En rättslig analys av warehousing-arrangemang i ljuset av Ernst & Young och Canon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Lindberg Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; koncentrationsförordningen; genomförandeförbudet; M A; gun-jumping; warehousing-arrangemang;

  Sammanfattning : The EU merger control regime, like most jurisdictions, requires the pre-notification of concentrations that meet certain thresholds and prohibits the implementation of a concentration before the Commission has declared it compatible with the internal market. Violations of these obligations is often referred to as ”gun jumping” and can give rise to substantial fines. LÄS MER

 2. 2. SSNIP-testet och dess applicerbarhet - En undersökning av när SSNIP-testet är ett adekvat verktyg vid konkurrensrättslig marknadsdefiniering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :William Fagervall; [2020]
  Nyckelord :relevant marknad; SSNIP-test; the hypothetical monopolist test; relevant market; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic evidence tools, such as the SSNIP-test, can pose practical problems in competition law since economists have little understanding of the law and lawyers have little understanding of economics. Competition law is characterized by economic evidence because of the economic nature of the subject. LÄS MER

 3. 3. Accessoriska begränsningar vid företagskoncentration - en undersökning av åtgärder som är av underordnad betydelse till en i övrigt konkurrensneutral huvudförpliktelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Behndig; [2020]
  Nyckelord :Företagskoncentration; accessoriska begränsningar; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 5. 5. Prisalgoritmer – ett instrument för konkurrensbegränsande samverkan : En studie om hur användningen av algoritmer påverkar förståelsen för olika samverkansformer och tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rodi Adelsson; [2019]
  Nyckelord :Competition law; pricing algorithms; anti-competitive agreements; collusion; article 101 1 TFEU.; Konkurrensrätt; prisalgoritmer; konkurrensbegränsande samverkan; konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 1 FEUF;

  Sammanfattning : .... LÄS MER