Sökning: "konkurrensstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet konkurrensstrategi.

 1. 1. Strategi och struktur inom den Svenska Bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rickard Björk; Kenny Hansson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; konkurrensstrategi; decentralisering; centralisering; isomorfism; Svanska Handelsbanken AB; Länsförsäkringar Bank AB;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det en hel del forskning kring både strategi och struktur var för sig men inte lika mycket kring hur de båda förhåller sig till varandra och hur de samspelar. Detta skulle vi säga är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 2. 2. Analysing Competition Barriers for the Aftermarket : The Case of Volvo Cars’ Air Filter

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Daniel Ginzburg; Dennis Melin; [2018]
  Nyckelord :Competition barriers; Entry barriers; Aftermarket; Automotive; Air filter; Competitive strategy; Competition deterrence; Will fitters; Konkurrenshinder; Barriärer; Eftermarknad; Fordon; luftfilter; konkurrensstrategi;

  Sammanfattning : Original equipment manufacturers (OEMs) spend plenty of resources in developing products and establishing a profitable market. This includes time-consuming investigations, costly research and development processes, as well as a great deal of risk-taking. LÄS MER

 3. 3. Dekorationsföretagets konkurrenskraft : En kvalitativ studie om hur föränderliga normer och trender påverkar ett företags strategier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna During; Alona Nylander; [2018]
  Nyckelord :Konkurrensstrategi; dekorationsföretag; institutionell teori; kontingensteori; strategi;

  Sammanfattning : Företaget Design AB befinner sig i en designbransch som präglas av normer och trender. Enligt den institutionella och kontingensteorin påvisas vikten av att ett företag förhåller sig till förändringar i rådande trender och normer för att överleva på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Logistiklösning för värme och sanitet : En jämförelse mellan två logistiklösningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ida Nordin; Anjeli Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Logistics; Heating and Sanitation; Heating and sanitation installers; Material Delivery; Working hours.; Logistik; Värme och sanitet; VS-montörer; Materialleveranser; Tidsåtgång för arbetsmoment.;

  Sammanfattning : Planering av hur och var byggmaterialet levereras till byggarbetsplatsen har blivit allt merbetydelsefullt. Byggbranschen stöter på många utmaningar angående leveranser då det finns flerundantag än regler för hur en byggarbetsplats ser ut. LÄS MER

 5. 5. Cost-based model for international logistics : case-study with IKEA Industry’s supply chain in Russia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Forest companies; IKEA Industry; International logistics; International supply chains; Logistics costs; Mapping; Russia forest sector; Sourcing; Supply chain management; Supply chain performance; IKEA Industri; Internationell logistik; Internationella värdekedjor; Kartläggning; Logistikkostnader; Optimering av värdekedjor; Rysk skogssektor; Skogsföretag; Värdekedjans prestation;

  Sammanfattning : The global market is constantly changing, which implies that successful companies incessantly need to respond to new conditions of how they operate. One strong trend changing the structure of the market is globalization, making the business arena wider with intensified investments and trade across borders. LÄS MER