Sökning: "konkurrerande kollektivavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden konkurrerande kollektivavtal.

 1. 1. Vid vägs ände : En narrativ studie om bussförares upplevelser av förändrade arbetsvillkor efter avregleringen från offentlig till privat sektor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Wiskari; [2023]
  Nyckelord :Bussförare; arbetsvillkor; arbetsförhållanden; bussbranschen; klass; ojämlikhet.;

  Sammanfattning : Driften av den lokala och regionala busstrafiken i Sverige avreglerades från offentlig till privat sektor år 1989. Det innebär att privata busslinjeaktörer lägger anbud på att få köra trafik i specifika trafikområden under en begränsad tid. LÄS MER

 2. 2. Bisysslor inom den offentliga sektorn - En rättsvetenskaplig analys av regleringen av otillåtna bisysslor inom den offentliga sektorn utifrån ett förtroendeskadligt, arbetshindrande och konkurrerande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Bärring; Alice Persson; [2023]
  Nyckelord :Bisysslor; Offentlig sektor; Förtroendeskadlig bisyssla; Arbetshindrande bisyssla; Konkurrerande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Workers in the public domain have to live up to certain demands in order to maintain institutional trust of the state. Because of this, public employees can not pose secondary employment which risks damage public trust, compete, or obstructing work. LÄS MER

 3. 3. Konkurrerande kollektivavtal : Andrahandskollektivavtalets rättsliga ställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Hedin; [2023]
  Nyckelord :Konkurrerande kollektivavtal; AD 1974 nr 14; AD 2020 nr 66; AD 2022 nr 12; AD 2023 nr 25; principen om konkurrerande kollektivavtal; kollektivavtal; andrahandskollektivavtal;

  Sammanfattning : När en arbetsgivare är bunden av två konkurrerande kollektivavtal får andrahandskollektiv-avtalet – enligt principen om konkurrerande kollektivavtal – endast en begränsad rättsverkan i jämförelse med rättsverkan hos ett förstahandskollektivavtal. Principen om konkurrerande kollektivavtal, som utvecklats i Arbetsdomstolens praxis, innebär att arbetsgivaren som huvudregel endast är skyldig att tillämpa bestämmelserna i förstahandskollektivavtalet. LÄS MER

 4. 4. Kränks föreningsrätten när konkurrerande kollektivavtal inte tillämpas? Vilken arbetsrättslig effekt har andrahandsavtal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Steene; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Konkurrerande kollektivavtal; Stridsåtgärder; Föreningsrätt; Andrahandsavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about competitive collective agreements. Since Swedish labor law leaves this relatively unregulated in legislation, the field is primarily characterized by legal practice. LÄS MER

 5. 5. Mot en mångfald av anställningsskydd? En analys av hur tanken om få men omfattande avtal enligt 2 c § LAS står sig mot den kollektiva arbetsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Haglund; [2023]
  Nyckelord :LAS; kollektivavtal; MBL; fackförbund; arbetstagarorganisation; huvudavtal; stridsåtgärder; strejk; dolda klausuler; konkurrerande kollektivavtal;

  Sammanfattning : This student thesis discusses one of the recent changes to the Swedish Employment Protection Act. As a part of a bigger legal reform, the provisions on what constitutes valid reasons for termination of employment have been made negotiable through collective agreements. LÄS MER