Sökning: "konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade ordet konkurs.

 1. 1. Double Dip – kan ett bolag som finansierat sig via ett koncerninternt finansbolag, som emitterat obligationer, utsättas för dubbla betalningskrav vid bolagets konkurs eller företagsrekonstruktion?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vilhelm Oxhammar; [2024]
  Nyckelord :Double Dip; Insolvensrätt; Fordringsrätt; Obligationer; Obligationslån; Garantier; Borgensåtagande; Borgen; Panträtt; Pantavtal; Internlån; Efterställning; Regressrätt; Kvittningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Immateriella tillgångar och konkursprediktion : Undersökning av en justerad Skogsviks Modell för svenska SMEs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Holst; Ebba Bossen; [2024]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; konkursprediktion; Skogsviks modell; Små och medelstora företag SME ; IFRS; Probit regression; ROC och CAP.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att anpassa Skogsviks konkursprediktionsmodell från 1987 för svenska små och medelstora företag (SMEs). Studien fokuserar även på hur nya redovisningsstandarder för immateriella tillgångar påverkar modellen. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision i mikroaktiebolag: En explorativ studie om konkurser i små aktiebolag under perioden 2011-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Grewal Ravinder; [2023-08-29]
  Nyckelord :frivillig revision; konkurs; mikroföretag; små aktiebolag; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige var en av de sista länderna i Europeiska unionen (EU) att införa frivillig revision och är en av de mest restriktiva länderna vad gäller gränsvärden för revisionsplikten. Motiveringen till avskaffandet av revisionsplikten var främst kostnadsbesparingar och ökad effektivitet hos små aktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Kan revisorn vara den avgörande faktorn för små, onoterade, svenska företags överlevnad? - En studie som undersöker sambandet mellan revision och risken att gå i konkurs eller likvidation.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Landerberg; Ella Svensson; [2023-08-10]
  Nyckelord :Revisionsplikt; Konkurs; Likvidation; Onoterade aktiebolag; Altman Z”-score;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: För över tio år sedan avskaffades revisionsplikten för en stor andel av de svenska, onoterade aktiebolagen. Samtidigt har vår ekonomi tampats med svårigheter de senaste åren som bland annat beror på Covid-19 pandemin. Detta resulterade i att rekordmånga företag gick i konkurs eller likvidation under 2022. LÄS MER

 5. 5. Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag under åren innan konkurs : En kvantitativ studie för att undersöka förekomsten av resultatmanipulering bland svenska företag som gått i konkurs under perioden 2010–2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mohammed Nader Hamidi; David Ngoda; [2023]
  Nyckelord :Diskretionära periodiseringar; Earnings management; konkurs; den modifierade Jones-modellen; redovisning; periodiseringar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag åren innan konkurs. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Mohammed Nader Hamidi och David NgodaHandledare: Jan SvanbergDatum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att undersöka om svenska aktiebolag resultatmanipulerarår innan konkurs och ifall de använder sig av en positiv eller negativresultatmanipulering år innan konkurs. LÄS MER