Sökning: "konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade ordet konkurs.

 1. 1. Den statliga lönegarantin - Förbättringsåtgärder för ett minskat missbruk av lönegarantisystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Lu; [2022]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; insolvensrätt; obeståndsrätt; konkurs; lönegaranti; statlig lönegaranti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den statliga lönegarantin är en skyddslagstiftning som ger arbetstagare rätt till ersättning om arbetsgivaren går i konkurs. I en granskande rapport från Riksrevisionen framkommer det att 6–9 % av utbetalt garantibelopp utgörs av misstänkt missbruk av lönegarantin. LÄS MER

 2. 2. Äta här eller ta med? : En kvalitativ studie om lunch-och kvällsrestaurangers strategier och anpassningar under coronapandemin

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mukut Akhand; Natanael Tekeste; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; pandemi; strategi; krishantering; restauranger;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has affected the whole world and because of its widespread, society has changed. Around the world, countries have introduced various measures to deal with the pandemic and its consequences. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer under en pandemi : Med fokus på restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Selma Essen; Sara Björklund; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; crisis; restaurant; pandemic; success; success factors; Covid-19; kris; restaurang; pandemi; framgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat ämnet gällande vilka framgångsfaktor som varit relevanta inom restaurangbranschen under den extrema period som pågick under Covid-19 pandemin. En bransch som har drabbats hårt pandemin är restaurangbranschen. LÄS MER

 4. 4. Rätten till en trygg bostadsrätt - Konsumenträttsliga brister vid köp och ägande av bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Askergren; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; förhandsavtal; konkurs; bostadsrättsförening; nyproduktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cooperative apartments are one of the most common forms of housing in Sweden. There are closer to 30,000 active tenant owners’ associations and approximately one million cooperative apartments. In the last decade the price of a cooperative apartment has tripled, and many new construction projects have been launched. LÄS MER

 5. 5. Predicting company bankruptcy using artificial neural networks. : Visualization and ranking of key features

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Wirgård WIklund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents a deep learning model that challenges what is known in the financial field of company bankruptcy. Specifically, a Multilayer Perceptron (MLP) model for predicting corporate bankruptcies is constructed and analyzed to visualize which input parameters that are most important for the accuracy of the model. LÄS MER