Sökning: "konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet konkurs.

 1. 1. Kommunikationen i VD-brev : En kvalitativ studie om hur noterade aktiebolag kommunicerar i sina VD-brev åren innan en konkurs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Adeline Falk; Anna Drescik; Emma Vesterby Blomgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varning för konkurs! : En kartläggning av anmärkningar i svenska revisionsberättelser och deras koppling till att förutspå konkurser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Ohlsson; Jakob Sjöström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisionsberättelserna har kritiserats för att inte vara användarvänliga för de intressenter som tar del av dem. 2010 gav Europeiska kommissionen ut en grönbok som kritiserade såväl revisionsbranschen som revisionsberättelserna ur flera perspektiv. Detta ledde fram till ett nytt direktiv 2014 som byggde vidare på ISA 570. LÄS MER

 3. 3. Efterställningsklausuler genom intercreditor-avtal inom svensk rätt : Särskilt om giltigheten av kontraktuella efterställningar genom intercreditor-avtal i gäldenärens konkurs såväl som i de efterställda borgenärernas konkurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Efterställning; fordran; intercreditor; avtal; konkurs; sakrättsligt skydd; syndikerad långivning; LMA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
  Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER

 5. 5. Redovisning inför konkurs : Mönster i redovisandet av nyckeltal inför konkurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Nohlgren; Jonathan Styrlander; [2019]
  Nyckelord :Konkurs;

  Sammanfattning : Titel: ”Redovisning inför konkurs” Bakgrund: Konkurser sker varje år och drabbar tusentals individer. Forskare har tagitfram många modeller för att se hur företagens ekonomiska situation ser ut, men ingenhar tidigare undersökt hur många nyckeltal som redovisas och hur förändringen ser ut iantalet när konkursen närmas. LÄS MER