Sökning: "konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet konkurs.

 1. 1. Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Tønnessen Ljunggren; [2021-01-28]
  Nyckelord :Företagshemligheter; Konkurs; Affärsförbindelse; Sakrätt; Immaterialrätt; Konkurrensrätt; Kundinformation; Dataanalys; Stora data;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. LÄS MER

 2. 2. Värdering av tillgångar i tvångsmässiga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; insolvens; expropriation; tvångslikvidation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Valuation of assets is important in several aspects. This essay has aimed to investigate how the valuation is done in compulsory situations and to identify the criteria’s that affect the valuation process in compulsory situations. LÄS MER

 3. 3. All makt åt Estrid, vår befriare : En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isabelle Haglund Wigh; Hanna Opara Granlund; [2021]
  Nyckelord :Estrid; Razor; Norm; Body hair; Text analysis; Estrid; Rakhyvel; Normer; Kroppsbehåring; Textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen All makt åt Estrid, vår befriare - En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet undersöker företaget Estrids marknadsföring. Analysen har genomförts med hjälp av en kvalitativ textanalys, med fokus på semiotik och retorik. LÄS MER

 4. 4. Separationsrätt till virtuell egendom : En utredning av möjligheterna till sakrättsligt skydd för virtuell egendom i datorspel genom separationsrätt på grund av bibehållen och förvärvad äganderätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Friman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; separationsrätt; konkurs; utmätning; obeståndsrätt; virtuell egendom; immaterialrätt; Linköping;

  Sammanfattning : Virtuell egendom avser objekt som existerar inom ramen för ett datorspel. Denna typ av egendom innehar fyra grundläggande egenskaper; avsaknad av fysisk form, beständighet,rivalitet och interaktivitet. Kombinationen av egenskaper kan anses vara unik för virtuell egendom. Däremot delas flera egenskaper med annan egendom. LÄS MER

 5. 5. Värdering av immateriella tillgångar i konkurs : Konkursens påverkan på uppställda värden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Davidsson Sirestål; Johanna Permatz; [2021]
  Nyckelord :Konkurs; obestånd; insolvens; värdering; immateriella tillgångar; fortlevnad.;

  Sammanfattning : Syfte: Den ökade mängd immateriella tillgångar som tas upp i balansräkningen till följd av digitaliseringen har gjort det svårt för företag att återspegla det faktiska värdet som tillgångarna har. Stora värden av immateriella tillgångar kan tas upp i redovisningen vilket kan vara missvisande för företagets intressenter. LÄS MER