Sökning: "konnektivbindning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet konnektivbindning.

 1. 1. Ett lättläst uppslagsverk : om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla texter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Aina Jarn; [2018]
  Nyckelord :läsbarhetsanalys; läsbarhet; lättläst; Nationalencyklopedin; uppslagsverk; encyklopedier; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : ”Ett lättläst uppslagsverk – om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla artiklar” undersöker åtta av Nationalencyklopedins enkla artiklar. Den tar avstamp i att NE enkel riktar sig till personer som brukar anses vara i särskilt behov av lättlästa texter. LÄS MER

 2. 2. Vad är meningen? : Konnektivbindning och meningslängd i svenska som andraspråkstexter samt fem andraspråkselevers tankar om att skriva på svenska

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carina Torstensson; [2017]
  Nyckelord :språkintroduktion; svenska som andraspråk; textlingvistik; textanalys; grafisk mening; syntaktisk mening; meningslängd; textbindning; konnektivbindningstyp;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur språkutvecklingen ser ut hos fem nyanlända elever, när det gäller meningslängd och användning av konnektivbindning. Eleverna har gått på utbild­ningen Introduktionsprogrammet språkintroduktion sedan den första mars 2016. LÄS MER

 3. 3. Att skriva lätt om ett komplicerat innehåll. En undersökning av textbindning i Om Sverige – samhällsorientering på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Angelina Drakopoulos; [2016-07-15]
  Nyckelord :textbindning; läsbarhet; textanalys; läsförståelse; andraspråksanvändare;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Hans Landqvist.... LÄS MER

 4. 4. Analys av språkutveckling : Att använda konnektorer och nominalfraser för att genomföra delar av en performansanalys på andraspråkstexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessica Fast; [2016]
  Nyckelord :performansanalys; nominalfraser; konnektorer; konnektivbindning; läsbarhetsindex;

  Sammanfattning : Performansanalysen är en metod att synliggöra andraspråkselevers utveckling inom språkliga strukturer och metoden lämpar sig för både skriftligt och talat språk. Det är inte alltid nödvändigt att genomföra en fullständig performansanalys utan ibland kan det räcka med att fördjupa sig inom ett eller några områden. LÄS MER

 5. 5. Elevers meningsindelning : Användningen av interpunktion, konnektivbindning ochsatsradningar i elevtexter från årskurs 3 i svenska och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emelie Fagerström; [2015]
  Nyckelord :Punctuation; graphic sentence; syntactic sentence; connectives; comma splice; writing development; L2 Swedish; Interpunktion; grafisk mening; syntaktisk mening; konnektiver; satsradning; skrivutveckling; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how pupils in grade three use punctuation and howthey divide texts into sentences. The material in the study consists of 41 texts by pupils,divided into two types: narrative text and analytical text, written both by pupils withSwedish as their first language and by pupils with Swedish as their second language. LÄS MER