Sökning: "konnotation"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet konnotation.

 1. 1. Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pia Nilsson; [2019-02-05]
  Nyckelord :klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. LÄS MER

 2. 2. Konstruerad utsatthet : En bildsemiotisk analys av Nathalie Djurbergs stop motion-filmer Greed och Cave

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2019]
  Nyckelord :Nathalie Djurberg; exposedness; male gaze; visual semiotics; denotative; connotative; sign; female representation; female bodies; construction; male sexual desire; Woman; Man.; Nathalie Djurberg; utsatthet; male gaze; manlig blick; bildsemiotik; denotation; konnotation; tecken; kvinnlig representation; kvinnliga kroppar; konstruktion; manlig sexuell lust; Kvinna; Man.;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint based on theories from both art history and film studies. LÄS MER

 3. 3. ”I’m not vain but I love shoes and champagne…” : En kvalitativ textanalys av svenska influencers alkoholrelaterade Instagram-inlägg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Törnquist; [2019]
  Nyckelord :alcohol; alcohol content; alcoholposts; influencer; Instagram; social media; Bourdieu; alkohol; alkoholrelaterade inlägg; influencer; Instagram; sociala medier; Bourdieu;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har såväl influencers som alkohol och den näst mest populära sociala plattformen Instagram en stark ställning i Sverige. Denna studie, som rör sig inom fältet sociala medier, undersöker hur svenska influencers på Instagram genom bild och text kommunicerar kring alkohol. LÄS MER

 4. 4. Det stormar kring barnet - Diskursiva bilder av barn i julkalendern Storm på Lugna gatan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hannah Lind Persson; Ebba Rodriguez Bristulf; [2019]
  Nyckelord :diskurs; barnprogram; bilder av barn; konstruktion; visuell metodologi;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker vi vilka bilder av barn som konstrueras i julkalendern Storm på Lugna gatan (2018). Vi studerar dessa bilder genom att analysera hur olika relationer mellan kategorin barn och kategorin vuxna uttrycks och förhåller sig till varandra. LÄS MER

 5. 5. ”Jaha, då föll polletten ner hos mig i alla fall, det är lite stereotyper här också” : En kvalitativ receptionsstudie av Elons reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Öhlund; William Nestor; [2018]
  Nyckelord :Semiotics; polysemy; regional stereotypes; reception study; TV-commercial; Småland Norrland; Semiotik; polysemi; regionala stereotyper; receptionsstudie; TV-reklam; Småland Norrland;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram mottagarnas tolkningar om reklamens budskap inom fältet TV-reklam, och dess inkludering av regionala stereotyper. Genom tillämpning av receptionsstudie, där både en semiotisk analys och respondentintervjuer får rum, bidrar studien till fortsatt diskussion inom mottagarstudier. LÄS MER