Sökning: "kononisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kononisering.

  1. 1. Samtida mottagande och sentida litteraturhistorieskrivning - Amalia Fahlstedt, en 1880-talsförfattarinna

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Tom Leissner; [2021-09-07]
    Nyckelord :Amalia Fahlstedt; 1880-tals litteratur; kononisering; nordisk kulturscen; att skriva litteraturhistoria;

    Sammanfattning : Amalia Fahlstedt (1853 – 1923) was a Swedish author of the 1880s. Her debut I flygten: berättelser (1882) contains a couple of short stories and a realistic approach, a common feature of the time. Her main theme was gender relations. During the years of her writing she includes more humour and psychological elements. LÄS MER