Sökning: "konsbaserat våld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden konsbaserat våld.

  1. 1. Att bedöma risken för fortsatt våld i nära relation : En kvantitativ studie med fokus på standardiserade bedömningsmetoder

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Fanny Rodriguez; [2019]
    Nyckelord :Våld i nära relation; standardiserade bedömningsinstrument; FREDA; risk för fortsatt våld; konsbaserat våld;

    Sammanfattning : Abstract This study is about the work of the social services and the assessment of the risk of continued gender-based violence. The purpose of the study is to investigate what is needed to carry out a risk assessment with high validation of continued gender-based violence within the Social Services. LÄS MER