Sökning: "konsekrationsinstans"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet konsekrationsinstans.

  1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Alvin Blomberg; [2019]
    Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

    Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER