Sökning: "konsekvenser användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden konsekvenser användbarhet.

 1. 1. Public Self Service Technology (SST): Designing for Trust : Factors enhancing user’s trust towards a public SST

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Deepika Dipesh Dugar; [2018]
  Nyckelord :Public Self Service Technology SST ; trust; personal information; risk; situational context; Interaction design;

  Sammanfattning : Public Self Service Technology (SST) has become an important part of our daily life. Advancement in technology and reduced hardware costs have motivated service providers to deploy public a SST for various important and complex tasks. Examples of such tasks include editing and printing confidential documents, performing monetary transactions, etc. LÄS MER

 2. 2. Det efterfrågade ledarskapet : En fallstudie om ledarskap på mellanchefsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Jedborg; Sofia Westermark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för, samt ge eventuella förslag på utveckling av, de ledarkriterier som idag används vid urval av framtida chefer på mellanchefsnivå inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens (FM) krav på chefer på denna nivå framgår av styrdokumentet ”FM ledarkriterier”. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av hållbarhetsredovisning : En studie som visar viktiga faktorer vid aktieägarnas utvärdering och jämförelser av hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Enström; Emma Hermanssson; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; shareholder; evaluation; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; hållbarhetsredovisning; aktieägare; utvärdering; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag inkluderas arbetet med CSR i företagens verksamheter och de upprättar också hållbarhetsredovisningar vilket är en följd av ökade påtryckningar från samhället och företagets intressenter, däribland aktieägare. Tidigare studier konstaterar att informationen i hållbarhetsredovisningar varierar väldigt mycket vilket försvårar möjligheten att som läsare kunna utvärdera olika hållbarhetsredovisningar och jämföra mellan olika företag. LÄS MER

 4. 4. Kognitiva funktionsvariationer i kollektivtrafiken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Joelsson; [2017]
  Nyckelord :användbarhet; användarperspektiv; kognitiva funktionsvariationer; kollektivtrafik; mentala barriärer; mental tillgänglighet; orienteringsförmåga;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie kartlägger svårigheter som kan uppstå i samband med resor i kollektivtrafik hos individer med kognitiva funktionsvariationer och konsekvenser av det. Den ger också förslag på hur dessa svårigheter kan överbryggas med alternativa insatser i kollektivtrafiksystem. LÄS MER

 5. 5. Eco-visualization for amateur energy work : Supporting energy management in Housing Cooperatives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Isaac Rondon; [2017]
  Nyckelord :Eco-visualization; Data Visualization; Research Through Design; Amateur Work; Housing Cooperative;

  Sammanfattning : Eco-visualization technologies aim to trigger more environmental behaviors by providing feedback about the usage of key resources such as energy. However, the design of these technologies to encourage energy conservation has been mainly focused on individual behaviors in a household level. LÄS MER