Sökning: "konsekvenser användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden konsekvenser användbarhet.

 1. 1. Usability Principles for (Re)Design of User Interface of Emergency Handling Programs : Case Study on a Tool for Decision Support amidst a Nuclear Emergency: RASTEP

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marita Liposinovic; [2020]
  Nyckelord :Usability; case study; emergency handling programs; stress; user experience; redesign; GUI; RASTEP.; Användbarhet; fallstudie; nödhanteringsssystem; stress; användarupplevelse; redesign; GUI; RASTEP.;

  Sammanfattning : Highly stressful situations have a prominent influence on the human psyche and it is crucial to take this into account when designing and evaluating software used predominantly in nerve wrecking situations. Lack of principles for design and evaluation of design of emergency handling software programs allows for graphic interface solutions that leave room for mistakes and slips in an environment where making an error can have catastrophic consequences. LÄS MER

 2. 2. Effektivare tillgänglighet och användbarhet i flerbostadshus : Balans mellan ekonomiska faktorer och bekvämlighet i planlösningar

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Kahanat Ghaznawi; Maryam Paulos; [2020]
  Nyckelord :Adaptability; comfort; floor plan; motion reduction; accessibility.; Användbarhet; bekvämlighet; planlösning; rörelsenedsättning; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Purpose: It is necessary for disabled people to be treated equally, according to regulation 2001:526 § 1, therefore must everyone have the same terms and conditions. It is important to know people's different conditions and needs in order to create an accessible and useful environment. LÄS MER

 3. 3. Public Self Service Technology (SST): Designing for Trust : Factors enhancing user’s trust towards a public SST

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Deepika Dipesh Dugar; [2018]
  Nyckelord :Public Self Service Technology SST ; trust; personal information; risk; situational context; Interaction design;

  Sammanfattning : Public Self Service Technology (SST) has become an important part of our daily life. Advancement in technology and reduced hardware costs have motivated service providers to deploy public a SST for various important and complex tasks. Examples of such tasks include editing and printing confidential documents, performing monetary transactions, etc. LÄS MER

 4. 4. Det efterfrågade ledarskapet : En fallstudie om ledarskap på mellanchefsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Jedborg; Sofia Westermark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för, samt ge eventuella förslag på utveckling av, de ledarkriterier som idag används vid urval av framtida chefer på mellanchefsnivå inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens (FM) krav på chefer på denna nivå framgår av styrdokumentet ”FM ledarkriterier”. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av hållbarhetsredovisning : En studie som visar viktiga faktorer vid aktieägarnas utvärdering och jämförelser av hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Enström; Emma Hermanssson; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; shareholder; evaluation; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; hållbarhetsredovisning; aktieägare; utvärdering; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag inkluderas arbetet med CSR i företagens verksamheter och de upprättar också hållbarhetsredovisningar vilket är en följd av ökade påtryckningar från samhället och företagets intressenter, däribland aktieägare. Tidigare studier konstaterar att informationen i hållbarhetsredovisningar varierar väldigt mycket vilket försvårar möjligheten att som läsare kunna utvärdera olika hållbarhetsredovisningar och jämföra mellan olika företag. LÄS MER