Sökning: "konsekvenser av alkoholmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden konsekvenser av alkoholmissbruk.

 1. 1. Att vårda personer med substansmissbruk - sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Berglund; Linda Norman; [2020]
  Nyckelord :Addiction; alcohol abuse; drug abuse; person-centered care; qualitative; Alkoholmissbruk; beroende; drogmissbruk; kvalitativ; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansmissbruk är ett växande folkhälsoproblem vilket leder till att sjuksköterskor möter personer med missbruksproblematik i större utsträckning än tidigare. Denna grupp vårdsökande löper ökad risk att utsättas för stigmatisering till följd av bristande kunskap om substansmissbruk och beroende. LÄS MER

 2. 2. Att växa upp med alkoholmissbrukande föräldrar : En granskning av självbiografier av vuxna barn till missbrukare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sara Westlund; Emelie Snögren; [2018]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; barns perspektiv; psykosociala konsekvenser; uppväxtförhållanden; vuxna barn till alkoholister;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en ökad förståelse och djupare inblick i numera vuxna barns upplevelser av att växa upp med en alkoholmissbrukande förälder. De frågeställningar som besvarades var "Hur beskrivs uppväxten för barn till missbrukande föräldrar från barnets perspektiv i sex olika självbiografier? " och "Vilka psykosociala konsekvenser uppger författarna till sex självbiografier att de drabbats av på grund av att de växt upp med en alkoholmissbrukande förälder?". LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att växa upp med en förälder med alkoholmissbruk : ”Jag kände mig bortvald, inte behövd, inte älskad. Det är sånt som fortfarande sitter kvar än idag” : En kvalitativ studie om unga vuxna barn till alkoholister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ida Eskilsson; Nathalie Ström; [2017]
  Nyckelord :Alcohol abuse; young adult children to alcoholics; consequences; consequences in adulthood; Alkoholmissbruk; unga vuxna barn till alkoholister; konsekvenser; konsekvenser i vuxenlivet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to create an increased knowledge and understanding of young adults’ experiences from growing up as a child in a family with alcohol abuse, as well as studying long-term consequences of this. In the study five qualitative interviews were conducted, with young adults who grew up with a parent who abused alcohol. LÄS MER

 4. 4. Att möta människor med alkoholmissbruk. En litteraturstudie om den vårdande relationens betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Winsth; Linus Linder; [2016]
  Nyckelord :acceptans; alkoholmissbruk; lidande; lyssnande; vårdande relation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Människor som missbrukar alkohol är en stor grupp i samhället och i sjukvården. Alkoholmissbruket leder till negativa konsekvenser som sjukdomar, skador och för tidig död. Alkoholmissbruket orsakar även ett stort lidande utifrån psykologiska, sociala och existentiella aspekter för både den drabbade och dennes närstående. LÄS MER

 5. 5. Alkohol i Radio : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Stefan Arnström; Elin-Amanda Brantmo; [2013]
  Nyckelord :alkohol; alkoholmissbruk; radio; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Alkohol förekommer i många människors vardag och det är ett fenomen vi har att förhålla oss till. Samtidigt är alkoholmissbruk ett stort socialt problem som vi ofta möter inom socialt arbete. Det är i vår mening därför alltid aktuellt att studera hur vi talar kring alkohol. LÄS MER