Sökning: "konsekvenser av fattigdom i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden konsekvenser av fattigdom i sverige.

 1. 1. Ingen ekonomi, inget boende, Hur skulle jag kunna lämna honom?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Zinwotouh Nkwemeh; [2019]
  Nyckelord :våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; Ekonomi; Boende; Domestic violence; financial support; Housing support; Domestic violence against women;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt socialt problem i Sverige som ibland leder till dödliga konsekvenser och andra sociala konsekvenser för de utsatta. Forskning bevisa att två sociala konsekvenser av våld mot kvinnor i nära relationer är fattigdom och hemlöshet. LÄS MER

 2. 2. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. De curlade, de spelberoende & de ansvarslösa : En analys av populärkultur och makt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vanessa Joseph Johansson; [2017]
  Nyckelord :fattigdom; makt; maktens tredje ansikte; Steven Lukes; dominans; ’undeserving poor’; subjektifieringseffekter; subjektspositioner; populärkultur; Lyxfällan.;

  Sammanfattning : De ekonomiska klyftorna i Sverige växer i stadig takt, samtidigt som den svenska ekonomin i övrigt går väldigt bra. Men vad händer med de som drabbas av fattigdomen? Hur konstrueras den fattigas position i samhället? Den här studien syftar till att utreda hur ekonomiskt utsatta människor representeras och problematiseras i dagens populärkultur. LÄS MER

 4. 4. Den olyckliga horan : Diskurser om prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Angelica Hagenstam; Vilda Posada; [2017]
  Nyckelord :Prostitution; diskurs; sexköp; sexköpslagen; abolution; normalisering; prostituerad; sexarbete; sexarbetare; sexsäljare; sexförsäljare;

  Sammanfattning : I debatten om prostitution finns många olika perspektiv på fenomenet och dess aktörer. Syftet med denna studie är att identifiera diskurser som är framträdande i diskussioner som rör prostitution, och därigenom bidra till ökad förståelse och ett bättre debattklimat. Studien är en diskursanalys på socialkonstruktivistisk grund. LÄS MER

 5. 5. Barnfattigdom i Sverige : En uppsats som behandlar olika definitioner av barnfattigdom samt ser hur ideella organisationer och skolan arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Westman; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett relativt nytt begrepp som florerar en del i dagens debatter. Dock råder det ovisshet om vad begreppet faktiskt betyder eftersom det finns så många olika definitioner av begreppet fattigdom.De som till största del arbetar mot barnfattigdom är ideella organisationer. LÄS MER