Sökning: "konsekvenser av namnbyte"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden konsekvenser av namnbyte.

 1. 1. ”Jag är ju vilken jävla Svensson som helst, liksom” - En kvalitativ studie om sociala konsekvenser efter ett namnbyte som gjorts till följd av diskriminering på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jennica Modig; [2019]
  Nyckelord :ethnic discrimination; the Swedish labour market; name change; identity; social consequences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelserna av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden som resulterat i ett namnbyte från ett utländskt namn till ett mer svenskklingande bland personer med utländsk bakgrund. Vidare kommer studien undersöka ifall namnbytet gett upphov till några sociala konsekvenser som påverkar vardagen och personens identitet. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av namnbyte för invandrare utifrån en arbetsintegration : En kvalitativ studie om gruppen arbetssökande invandrare som på grund av etnisk diskriminering i svenska arbetslivet har bytt från utländskt klingande namn till mer svenskklingande namn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ender Kökat; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ny kostym utan nya koncept : Vilka konsekvenser får ett företags namnbyte när kunderna inte förstår varför företaget byter namn?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Stafström; Cecilia Borg; [2009]
  Nyckelord :företagsnamn; namnbyten; företagsnamnbyten; rebranding; branding; varumärken; kommunikation; trust;

  Sammanfattning : Varumärken och företagsnamn är en viktig del i företagens verksamhet och utgör en av de största tillgångarna som ett företag har att tillgå. Ett starkt varumärke är inget som förvärvas över en natt, utan utkräver resurser för att byggas upp. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar ett namnbyte ett företags varumärkeshantering?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Sundgren; Wilhelm Tham; Ricard Pettersson; [2006]
  Nyckelord :varumärke; strategi; kommunikation; brand equity; brand management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Olika teorier kring varumärkeshantering och varumärkesbyggande ställs mot empiri och sekundärdata från tre fallföretag som bytt eller ska byta namn. Empirin är insamlad via kvalitativa intervjuer under våren 2006. Fokus ligger på huvudfallet, E. LÄS MER