Sökning: "konsekvenser av sjukfrånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden konsekvenser av sjukfrånvaro.

 1. 1. VARFÖR VÄLJER VI ATT SJUKNÄRVARA? - En kvalitativ studie av deltidsanställda i detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Littorin; [2016-09-16]
  Nyckelord :ansträngning; belöning; beslut; detaljhandel; deltidsanställda; kontroll; lojalitet; närvarokrav; sjuknärvaro; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Syfte: Att öka förståelsen för varför deltidsanställda i detaljhandeln väljer att sjuknärvara, hur de uppfattar begreppet samt hur de upplever valet att sjuknärvara. Respondenternas upplevda arbetssituation och konsekvenser av att sjuknärvara studeras i förhållande till valet mellan sjuknärvaro och sjukfrånvaro. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter som kan "gasa" & "bromsa" : En studie om hur kundtjänstmedarbetare motiveras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Albertsson; Sara Olsson; [2016]
  Nyckelord :Customer service employees; motivation; rewards; social interaction; leadership; organizational consequences; Kundtjänstmedarbetare; motivation; belöningar; sociala samspel; ledarskap; arbetsrelaterade konsekvenser;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att ge chefer en ökad förståelse kring motivationens betydelse och komplexitet inom servicebranschen. Kundtjänstmedarbetare som är studiens fokus utgör en vital arbetsgrupp inom service, då människor dagligen kommer i kontakt med någon form av service. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöns konsekvenser för arbetet på en mottagningsenhet på Migrationsverket : En experimentell fallstudie

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Nina Westman; Johan Ek; [2016]
  Nyckelord :arbetsmiljö; ekonomi; arbete; produktivitet;

  Sammanfattning : Idag finns god kunskap om att en bra arbetsmiljö, såväl fysisk som organisatorisk och social, ger förutsättningar för arbetstillfredsställelse och produktivitet. Samtidigt vet man också att en dålig arbetsmiljö istället kan påverka en verksamhet negativt genom dålig produktivitetsutveckling, försämrad kvalitet, ökad sjukfrånvaro och personalomsättning. LÄS MER

 4. 4. Flexibla arbetsformer : Framgångsfaktor eller riskfaktor?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Hansson; Emma Söderblom; [2015]
  Nyckelord :flexible working arrangements; flexibility; working time flexibility; organization; distance work.; flexibla arbetsformer; flexibilitet; arbetstidsflexibilitet; organisation; distansarbete.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur organisationer kan arbeta med flexibla arbetsformer. Vi vill belysa vilka konsekvenser som kan uppstå med flexibla arbetsformer och hur de påverkar organisationer. LÄS MER

 5. 5. Sjukskrivningskoordinerande sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med att stärka sjukskrivnas självförmåga

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gudrun Sohlberg; [2015]
  Nyckelord :Sick leave; sick leave-coordinator; nurse; self-efficacy; rehabilitation; return to work; Sjukskrivning; sjukskrivningskoordinator; sjuksköterska; självförmåga; rehabilitering; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett av de länder som har högst sjukfrånvaro och för att minska den, med dess konskekvenser för individen och samhället, inrättades Sjukskrivningsmiljarden. Det gav hälso- och sjukvården ökade möjligheter att med sjukskrivningskoordinatorer effektivisera rehabiliteringen av de sjukskrivna. LÄS MER