Sökning: "konsekvenser efter 9 11 eu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden konsekvenser efter 9 11 eu.

  1. 1. Penningtvätt - bankens ansvar enligt EU:s tredje penningtvättsdirektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Maria Bach-Arvidsson; [2008]
    Nyckelord :Bankrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Banker har stor riskexponering för penningtvätt, då de tillhandahåller tjänster för nyttjande av betalsystem och erbjuder tjänster för penningtransaktioner. Penningtvätt innebär ett förfarande där pengar och egendom som härrör från brott, samt värdet av de brottsligt åtkomna medlen, omvandlas till legala pengar med konsekvensen att brottsligheten döljs. LÄS MER