Sökning: "konsekvenser för ökad global handel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden konsekvenser för ökad global handel.

 1. 1. Minskar handel den ekonomiska ojämlikheten i utvecklingsländer? : En studie över tidigare europeiska kolonier med kust

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Elin Fredriksson; Helene Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Trade; Poverty; Inequality; Developing countries; Emerging countries; Development Economics.; Handel; Fattigdom; Ekonomisk ojämlikhet; Utvecklingsländer; Tillväxtländer; Utvecklingsekonomi.;

  Sammanfattning : Handel och dess konsekvenser för samhället är ett omdiskuterat ämne inom såväl den ekonomiska forskningen som inom den politiska debatten. Diskussionen utgörs av starka motsättningar och bristen på konsensus riskerar att leda till felaktiga politiska beslut. LÄS MER

 2. 2. Immaterialrättsliga överlappningar - Särskilt om effekterna vid upp- och överlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Jurbrant; [2007]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Immaterialrätter har under de senaste åren accelererat i ekonomisk och kulturell betydelse. Varumärken och patent har länge representerat stora värden, men nu börjar även upphovsrätten att nå upp till samma nivå. Det är ett resultat av att allt fler industriella och kommersiella objekt kommit att skyddas av upphovsrätt. LÄS MER