Sökning: "konsekvensialism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet konsekvensialism.

 1. 1. Tiggeriförbud i Sverige: förenligt med individens frihet? En normativ givet att-analys av riksdagsdebatten om ett införande av ett nationellt tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Nationellt tiggeriförbud; tiggare; normativ givet att-analys; individens frihet; deontologi; konsekvensialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016, the Swedish government released a comprehensive report stating that since 2012, the presence of beggars had become a common sight in towns and cities throughout Sweden. Furthermore, most of the beggars came from Romania and Bulgaria, where they faced discrimination and had few opportunities to support themselves and their families Later, in 2018, the administrative court made a ruling which allowed the municipality of Vellinge to forbid the “passive collection of money” in certain geographical areas. LÄS MER

 2. 2. Tyst diplomati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amina Henriksson Benhadj Djillali; Stina Zinsmeister; [2016]
  Nyckelord :tyst diplomati; normativ givet att-analys; effektivitet; ansvarsutkrävande; Martin Schibbye och Johan Persson; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att besvara frågeställningen om den tysta diplomatin kan rättfärdigas i fallet av de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Tyst diplomati är ett ämne som blivit både hyllat och kritiserat och vi vill här belysa en av de värdekonflikter som ligger till grund för debatten. LÄS MER

 3. 3. (Om)skärningspunkten i en rättighetskonflikt: En kvalitativ textanalys av debatten kring manlig omskärelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Johansson; [2012-06-29]
  Nyckelord :Rättighetskonflikt; manlig omskärelse; icke-konsekventialism; konsekvensialism; barns rättigheter; religionsfrihet; mångkultur; sekularisering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to build on the current debate on male circumcision and from the two perspectives, consequentialism and non-consequentialism, describe the conflict of rights that exists on the issue and outline a normative conclusion about whether Sweden should ban male circumcision of boys or not. The idea is to clarify how the two sides' approach to the conflicting rights differ on the issue. LÄS MER

 4. 4. Att rättfärdiga en betalning vid sidan om

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Christiansen; [2011]
  Nyckelord :Konsekvensialism; Utilitarism; Deontologi; Muta; betalning vid sidan om; side-payments; biståndsorganisation; hjälporganisation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Many aid agencies are working in countries where side-payments is a common problem in the society. This makes it hard for the aid agencies workers to know how to behave in situations where side-payments are expected. LÄS MER