Sökning: "konsekvenstänkande"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet konsekvenstänkande.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledares stöd för att förhindra avhopp på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melis Alkan; Sara Johansson Lopez; [2017]
  Nyckelord :avhoppare; avhopp; gymnasiet; stöd; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Avhopp på gymnasiet orsakar problem i samhället och stöd i form av vägledning lyfts som en viktig faktor för att förhindra avhopp. Dock tycks avhoppare sakna detta under studietiden. LÄS MER

 2. 2. Prehospitala hot och våldsituationer : Specialistsjuksköterskors erfarenheter av bedömningar av potentiella hot och våldsituationer före vårdmötet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Mattias Berggren; Thomas Franck; [2014]
  Nyckelord :våld; hot; identifikation; vårdmöte; ambulanssjukvård; riskbedömning; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att prehospitala hot och våldsituationer är ett vanligt förekommande problem. Däremot saknas väsentlig fakta om bedömning av dessa situationer före vårdmötet. Detta anses viktigt då hot och våld har en negativ inverkan både på patient och vårdare. LÄS MER

 3. 3. Jag tar inte så allvarligt på det eftersom det går att bota Vilka kunskaper om klamydiainfektion uttrycker ungdomarna och hur hanterar de kunskapen för att undvika smitta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Therese Nilsson; Linda Wenneberg; [2010]
  Nyckelord :klamydia; ungdomar; kunskap; preventivmedel; sexualitet;

  Sammanfattning : Klamydia är en av flera sexuellt överförbara sjukdomar som ingår i Smittskyddslagen och kan behandlas om man upptäcker den, annars finns risk för infertilitet. Klamydiainfektionen ökar i dagens samhälle och ungdomar mellan 15-24 år är en speciellt utsatt riskgrupp. LÄS MER