Sökning: "konsensus begrepp inom vårdvetenskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden konsensus begrepp inom vårdvetenskap.

 1. 1. Påverkan av egenvårdsåtgärder på livskvalitet hos personer med hjärtsjukdom : beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabell Sverin; Lena Åslin; [2016]
  Nyckelord :Heart disease; self-care; quality of life; Egenvård; hjärtsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Egenvård innebar att vidta åtgärder så sjukdomen inte förvärrades eller för att tidigt upptäcka försämring. Hjärtsjukdom innebar förändringar i hjärtat eller dess blodkärl, som kunde vara till exempel sjukdomar som hjärtsvikt och kranskärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Vad är värdighetsterapi? : En beskrivande studie om värdighetsterapi inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristian Svensson; Christoffer Johansson; [2012]
  Nyckelord :Dignity Therapy; Palliative care; Dignity; Värdighetsterapi; Palliativ; Värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av de som dött i Sverige de senaste två åren har cirka 80 procent varit i behov av palliativ vård. Genom att fokusera på patienters och närståendes upplevelser av vad som är viktigt i livets slutskede så kan en värdig död främjas. Värdighet är ett begrepp som är komplext och saknar konsensus inom vården. LÄS MER