Sökning: "konsensusbegreppen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet konsensusbegreppen.

 1. 1. Att lida av psykisk sjukdom i en somatisk vårdmiljö: Längtan efter att bli trodd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Cerne; Ulrika Juto; [2016]
  Nyckelord :Mental illness; Patient experience; Somatic care; Access to care; Overshadowing; Stigma; Psykisk sjukdom; Patienterfarenheter; Somatisk vård; Tillgång till vård; Överskuggning; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samsjuklighet förekommer ofta hos personer med psykisk sjukdom. Det är vanligt att de behöver hjälp inom den somatiska vården. Trots att psykisk sjukdom är utbrett i samhället är detta tillstånd fortfarande behäftat med stigma. LÄS MER

 2. 2. Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joline Johansson; Gabriela Sahlén; [2015]
  Nyckelord :HIV; people with HIV; attitude; healthcare providers; stigma; discrimination; Jean Watson; HIV; personer med HIV; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; stigmatisering; diskriminering; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. LÄS MER

 3. 3. Min familj är drabbad av sjukdom : En litteraturöversikt om anhörigas upplevelse av att vårda en sjuk familjemedlem i hemmet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Englund; Ida Norin; [2014]
  Nyckelord :informal caregivers; relatives; experience; home nursing; informell vårdare; anhöriga; upplevelse; hemvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:   Allt fler människor vårdas i sina hem och det anses ofta vara en betydelsefull plats för både sjuka och anhöriga. När sjukdom drabbar en person spelar de anhöriga en viktig roll. De får ta ett stort ansvar gentemot den sjuke och för vården i hemmet. LÄS MER

 4. 4. "Vem ser mig?" : En litteraturöversikt om närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Lindberg Barrios; Emma Nordström; [2014]
  Nyckelord :Palliative home care; next of kin; experiences; nurse; Palliativ hemsjukvård; närstående; upplevelser; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den palliativa vården har möjligheten att få vårdas i hemmet ökat genom åren. Idag vet man att närstående utför betydande insatser inom vården och omsorgen och att deras insatser bedöms vara tidsmässigt mycket större än från den offentliga vården. LÄS MER