Sökning: "konsensusdemokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet konsensusdemokrati.

 1. 1. Icke-demokratiska attityder i homogena och maktdelande demokratier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Tajik; [2019]
  Nyckelord :Icke-demokratiska attityder; Andeweg; Lijphart; homogen; heterogen; fragmentering; fraktionalisering; maktdelning; konsensusdemokrati; majoritär demokrati; proportionella valsystem;

  Sammanfattning : Both consensus democracy and proportional electoral systems have been deemed to favor political participation over political competition. The aim of this paper is to test whether these power-sharing institutional arrangements correlate positively with non-democratic attitudes when the degree of ethnic and religious fragmentation is low. LÄS MER

 2. 2. Långfredagsavtalet och Nordirland : Konsensusdemokrati eller ej?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sjömar; [2018]
  Nyckelord :Nordirland; Långfredagsavtalet; Konsensusdemokrati; Lijphart;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if Northern Ireland and the Good Friday agreement are examples of Consociotional Democracy. According to the theory of Consociotional democracy it will create stability in divided societies. LÄS MER

 3. 3. Nedskärningen av försvaret - En konsensusdemokrati eller ett säkerhetspolitiskt beslut?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Lind; [2016]
  Nyckelord :Konsensusdemokrati; mänsklig säkerhet; identitet; frigörelse; samhälle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den svenska konsensusdemokratin där nedskärningen av det svenska försvaret utgör forskningsproblemet. Uppsatsen belyser konvergensen inom den politiska sfären i ett syfte att söka en förståelse för fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Mellan spelet, taktiken och sakpolitiken - En uppsats om Decemberöverenskommelsens (o)försvarbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Leander; [2015]
  Nyckelord :Decemberöverenskommelsen; budgetkris 2014; extraval 2015; konsensusdemokrati; demokratiskt ansvarsutkrävande; samarbetspolitik; politiska överenskommelser; representativ demokrati; åsiktsrepresentation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The national Swedish election in 2014 resulted in The Sweden Democrats holding ultimate balance of power between the two major party-blocs. The party used its newfound power to strike the government’s budget proposition which caused the prime minister to call for an extra election. LÄS MER

 5. 5. Vem är det som bestämmer?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Johansson; Emma Edström; [2014]
  Nyckelord :Afrika; Botswana; Zimbabwe; Lijphart; Konsensusdemokrati; Valsystem; Valspärrar; Valkrets; Fred; Majoritärt Valsystem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna jämförande fallstudie är att undersöka huruvida valsystemet som institution påverkar länderna Botswana och Zimbabwes grad av fred. De båda presidentiella demokratierna har ett majoritärt valsystem och vi har undersökt valsystemens beståndsdelar utifrån Arend Lijpharts teori om valsystem. LÄS MER