Sökning: "konserthus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet konserthus.

 1. 1. Symfonikursen Live - Hur kan en ung publik förberedas inför en klassisk konsert?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Per Elofsson; [2019]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; musikpedagogik; barnkonsert; konsertförberedelse; ung publik; klassisk musik. Educational science; music education; children s concert; concert preparation; young audience; classical music.; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna som medverkar i Symfonikursen Live, en konsertförberedelsekurs utformad och utförd av Malmö Live Konserthus, påverkas av kursen och om kursen når upp till sina mål. Ytterligare vill studien undersöka hur man kan gå tillväga för att förbereda en ung publik för en symfonisk konsert. LÄS MER

 2. 2. Konsert och fjärilar i magen : En kvalitativ intervjustudie om musikstudenters upplevelser av nervositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Katarina Aschbacher; [2016]
  Nyckelord :stage fright; psychology of music; phenomenology; experience; concert; performance; nervositet; musikpsykologi; fenomenologi; upplevelse; konsert; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska på vilka sätt musikhögskolestudenter erfar fenomenet nervositet i samband med konserter. För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: På vilka sätt erfar musikstudenter nervositet före, under och efter konsert?, Vilka skillnader upplever musikstudenter att det finns mellan olika genrer gällande synen på nervositet?, Vilka faktorer lyfter musikstudenter fram som positiva gällande nervositet? I bakgrundskapitlet beskrivs tidigare forskning om ämnet nervositet gällande; upplevelser av nervositet, skillnader mellan musikgenrer, samt vad det finns för positiva sidor med nervositet. LÄS MER

 3. 3. The Acoustics of Stockholm Concert Hall and Artificial Reverberation Systems : Evaluation of Stora salen and simulation of its electronic reverberation system

  Master-uppsats, KTH/Tal, musik och hörsel, TMH

  Författare :Christoffer Carlsson; [2015]
  Nyckelord :artificial reverberation system ARS ; acoustical measurements; concert hall acoustics; acoustical simulation;

  Sammanfattning : This master thesis examines the effects on the acoustical properties of a concert hall caused by an artificial reverberation system (ARS) and the possibility of simulating these properties. By examining the case of the Stockholm Concert Hall, which recently installed such a system, a greater understanding of the ARS will be gained and additional improvements of simulating such systems will be explored. LÄS MER

 4. 4. StockholmsOperan, Galärvarvet : En smal sak

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Björn Liljeqvist; [2011]
  Nyckelord :opera; stockholm; galarvarvet; djurgarden; nybroviken; culture; theatre; concert hall; music; stage; black box; opera; musikteater; stockholm; galärvarvet; djurgården; nybroviken; kultur; teater; konserthus;

  Sammanfattning : Galärvarvet är på många sätt en utmärkt plats för en ny och framträdande kulturbyggnad i Stockholm. Samtidigt utgöt operans komplexa och omfattande program en stor utmaning. I detta projekt löses konflikten mellan program och plats meddels en långsmal byggnad som bevarar naturvärden och rörelsemönster.. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Örebro Konserthus

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Patrick Ahlgren; Henrik Karlsson; Daniel Lillienberg; Johan Nilsen; [2011]
  Nyckelord :Brandscenario; brandteknisk riskvärdering; effektutvecklingskurva; FDS; kritiska förhållanden; osäkerhetsanalys; personsäkerhet; riskidentifiering; Simulex; utrymning; utrymningstid; Örebro Konserthus; @RISK; DetactQS.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is the final result of a fire safety evaluation of Örebro Concert Hall, with main objective to evaluate the personal safety in event of a fire. Örebro Concert Hall is one of the top event halls in the region. The number of visitors varies depending on the event, but the great concert hall has capacity for over 700 guests. LÄS MER