Sökning: "konservatism i samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden konservatism i samhälle.

 1. 1. IS-ANHÄNGARE OCH RÄTTEN TILL MEDBORGARSKAP : En kvalitativ studie om samhällsdebatten i tre av Sveriges största nyhetstidningar gällande medborgarskap för IS-anhängare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michelle Ive; Malin Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Citizenship; Conservatism; IS-supporters; Liberalism; Revocation; Socialism; IS-anhängare; Konservatism; Liberalism; Medborgarskap; Socialism; Återkallande;

  Sammanfattning : Previous research, which addresses the view of the revocation of citizenship for terrorist-related persons, is seemingly critical. It illustrates a lot of problems that an initiation of this action can cause, but despite this, a social debate is underway in Sweden about introducing this particular opportunity. LÄS MER

 2. 2. Liberalkonservatister och socialister genom allt? : En ideologianalys av Socialdemokraternas och Moderaternas partimanifest mellan 1948–2014 utifrån Sveriges utrikespolitiska roll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Johansson Hammarlund; Fanny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Moderaterna; Socialism; liberalkonservatism; konservatism; liberalism; ideologi; ideologianalys; krig; konflikt; samhällsförändring; NATO; bistånd; Kalla Kriget; Balkankonflikten; Mellanösternkonflikten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till främjad politisk medvetenhet genom en analys av hur Socialdemokraterna och Moderaterna förhåller sig till sina respektive ideologier. Uppsatsen fokuserar på hur partierna i sina partimanifest redogör för Sveriges utrikespolitiska roll, samt om de utvalda partierna bibehåller sin ideologi eller om de frångår denna vid utrikespolitiska frågor. LÄS MER

 3. 3. Drömmen om folkhemmet : En kvalitativ studie av Jimmie Åkessons almedalstal 2011 och 2018 ur ett idé-ideologiskt samt retoriskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredric Ericsson; Philip Svensson; [2019]
  Nyckelord :Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; SD; retorik; Ideologi; ideologier; VDP; Almedalen; Almedalstal; Nationalism; Konservatism; Fascism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the party leader of the Swedish democrats, Jimmie Åkesson. The aspects that we look into is if there are any rhetorical differences in his speeches at Almedalen the year of 2011 and 2018. LÄS MER

 4. 4. En svensk kodifikationsstrid? En komparativ studie av det svenska civillagförslaget år 1826

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Halfvarson; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; komparativ rätt; kodifikationsstrid; civillagförslag; 1826; kodifikation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Användandet av s.k. kodifikationer som lagstiftningsmodell växte i popularitet som tydligast från och med upplysningstiden. Kodifikationen ämnar ge en fullständig, systematisk och tydlig bild av lagen. LÄS MER

 5. 5. Samhället, sanningen och individen - Beröringspunkter mellan två modernitetskritiska röster

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Stattin; [2017]
  Nyckelord :konservatism; postmodernism; modernism; Oakeshott; Lyotard; Butler; Foucault; subjekt; konstruktivism; pluralism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modernitetens två främsta kritiker är konservatismen och postmodernismen. Tidigare forskning visar på att dessa idétraditioner har flertalet beröringspunkter, framför allt i form av vissa konstruktivistiska och pluralistiska aspekter samt en specifik syn på subjektet. LÄS MER