Sökning: "konservatism"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet konservatism.

 1. 1. Kristdemokraterna, ett feministiskt parti? : En kvalitativ innehållsanalys av Kristdemokraternas jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magdalena Szleg; [2021]
  Nyckelord :Kristdemokraterna; konservativ feminism; feministiskt parti; feminism; statsvetenskap; kristdemokrati; kristdemokratisk; konservatism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lika som bär? : En komparativ idé och ideologianalytisk undersökning av Moderaterna och Socialdemokraterna i senmodern samhällstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; socialism; konservatism; GAL-TAN; idé och ideologianalys; jämförelse;

  Sammanfattning : This study is about the two largest and longest existing parties in Sweden, The Social Democrats, and The Moderate Party. These two parties have two different classical ideologies as their foundation which are socialism and conservatism. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om kreditgivning, redovisning och förtroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Pavlos Giagouris; Julia Martinsson; [2021]
  Nyckelord :trust; credit granting; accounting; conservatism; prudence; lending technologies; förtroende; kreditgivning; redovisning; konservatism; försiktighet; utlåningstekniker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreditgivare är en av företagets viktigaste intressenter och de använder redovisning som informationskälla. Vilken information de grundar sitt beslut i och hur de använder redovisning har dock ändrats de senaste decennierna. Likaså har redovisningen i sig utvecklats då den för större företag blivit mindre konservativ. LÄS MER

 4. 4. Analys av Moderata samlingspartiets program 1921–2020 : Liberalism och konservatism utifrån frihetsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Catarina Kärkkäinen; [2021]
  Nyckelord :Politisk teori; idéanalys; Frihet; Liberalism; Konservatism; Moderata samlingspartiet; Moderaterna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avskaffande av ungdomsreduktionen - En kritisk diskursanalys av lagstiftningsdiskussionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Eriksson; [2020-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det svenska påföljdssystemet särbehandlas unga lagöverträdare mellan 15–20 år genom att de får lindrigare påföljder på grund av sin unga ålder. Särbehandlingen motiveras bland annat av att unga personer anses ha outvecklad ansvarsförmåga och ökad sanktionskänslighet i förhållande till vuxna personer. LÄS MER