Sökning: "konservativ media"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden konservativ media.

 1. 1. En kritisk diskursanalys av hur media diskuterar sexdockor och deras användare

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Robin Björkas; [2019]
  Nyckelord :sexdocka; sexrobot; sexuella axiom; sexuell variation; moralpanik;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har sexdockor länge varit ett relativt anonymt fenomen, men något har skett under de senaste åren. Fenomenet diskuteras nu allt mer i olika mediala sammanhang, inte minst i relation till de bordeller med sexdockor som nu öppnas upp runt om i världen. LÄS MER

 2. 2. ”The establishment owns the establishment” : en kvalitativ framinganalys av The Rush Limbaugh show

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Daniel Källqvist; [2017]
  Nyckelord :Framing; Populism; The Rush Limbaugh Show; Etablissemang; Feminism; Rasism; Konservativ media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar The Rush Limbaugh Show och den konservativa rörelsen i USA. Syftet med uppsatsen är att djupare förstå den konservativa rörelsen, deras kulturella värderingar och vilka problem de anser präglar det amerikanska samhället. LÄS MER

 3. 3. Svenska fastighetsmäklarkontors syn på sociala medier som marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :John Andersson; Niklas Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Marknadsföring; Fastighetsmäklarkontor; Sverige;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Svenska fastighetsmäklarkontors syn på sociala medier som marknadsföringskanal.Författare: John Andersson och Niklas NilssonHandledare: Johan NetzÄmne: Kandidatuppsats i företagsekonomiProblemformulering: Då fastighetsmäklarkontor arbetar i en konservativ bransch men vill vara nytänkande, är användningen av sociala medier ett steg i den riktningen. LÄS MER

 4. 4. Nisse i Hökarängen 2.0 : En studie om webbanalys och gatekeepingprocessen inom det journalistiska fältet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Pär Brolin; Alexandra Svedström; [2016]
  Nyckelord :Web analytics; gatekeeping; field theory; onlinejournalism; news selection; Webbanalys; gatekeeping; fältteori; journalistik; onlinejournalist; nyhetsurval;

  Sammanfattning : Onlinetidningar har möjliggjort ett nytt sätt för publiken att interagera med nyheter. Det har dessutom skapat nya sätt för journalister att studera publikens beteende. Genom webbanalysverktyg ökar publikens möjligheter att involvera sig i skapandet av nyheter. LÄS MER

 5. 5. En konservativ massaker på bildämnet : -en studie av diskussionerna som föregick ämnets omvandling från teckning till bild (1950-1980).

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anders Hanses; [2016]
  Nyckelord :Bildämnet; teckning; läroplansteori; pedagogik; läroplaner; demokratifostran; estetisk fostran;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de diskussioner som påverkat och de frågor som genomsyrat tecknings/-bildämnets utveckling från 1950-talet till 1980-talet. Genom en djupgående undersökning av dendebatt som förts i media kring ämnet ges en överblick av ämnets historia, syfte och innehåll. LÄS MER