Sökning: "konserveringsmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet konserveringsmetod.

 1. 1. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. LÄS MER

 2. 2. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Lindgren; [2019]
  Nyckelord :grovfoder; konserveringsmetod; foderkonsumtion; beteende; tillväxt;

  Sammanfattning : Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. LÄS MER

 3. 3. Vallfoder till häst : skillnader mellan konserveringsmetoder och dess inverkan på hästens digestion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Lindahl; [2018]
  Nyckelord :digestionskanal; ensilage; grovfoder; ; hösilage; smältbarhet;

  Sammanfattning : Hästen är en gräsätare anpassad för att livnära sig på fiberrikt grovfoder. Färskt gräs eller konserverat vallfoder är därmed den viktigaste delen i hästens foderstat. Hö är det vanligaste vallfodret bland svenska hästhållare, men allt fler väljer att utfodra med inplastat vallfoder. LÄS MER

 4. 4. Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Stoehr; [2017]
  Nyckelord :dygnsvariation; gräsart; klimat; konserveringsmetod; WSC-koncentration;

  Sammanfattning : Hästens foderstat ska helst bestå till stor del av grovfoder i form av be-tesgräs eller konserverat vallfoder på grund av digestionskanalens utse-ende. Idag finns det ett flertal upptäckta hälsostörningar som är utfodrings-relaterade, till exempel insulinresistens, som kan utlösa fång vid för högt innehåll av socker, vilket bidrar till att det är viktigt med kunskap om socker-innehåll i fodret för sådana hästar. LÄS MER

 5. 5. Konserveringsmetoder mot korrosion på vattensidan av hetvatten pannor : Preservation methods against corrosion at the waterside of hot water boilers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Melin; [2017]
  Nyckelord :Kvävgaskudde; Ångkudde; Hetvattenpanna; Korrosion; Vattensidan; Konserveringsmetoder;

  Sammanfattning : Rapporten redovisar en utredning av konserveringsmetoder för vattensidan under stilleståndsperioder av ett värmeverk bestående av fem hetvattenpannor med ett gemensamt ångnät. Syftet var att utvärdera olika metoder för att motverka korrosion då pannorna inte är i drift. LÄS MER