Sökning: "konsistensanpassning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet konsistensanpassning.

 1. 1. Konsistensanpassning för personer med dysfagi: Översättning och kulturell anpassning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Dahlström; Ida Henning; [2021-02-12]
  Nyckelord :IDDSI; dysfagi; översättning; konsistensanpassning; kulturell anpassning; IDDSI; dysphagia; translation; consistency modification; cultural adaptation;

  Sammanfattning : Swallowing difficulties (dysphagia) are estimated to affect 590 million peopleworldwide. Food or fluid consistency modification is a common intervention for peoplewith dysphagia. This study aims to translate and culturally adapt the InternationalDysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) to Swedish. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av utbud och måltidsprocess : Med fokus på specialkoster i sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Louise Jansson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :specialkost; sjukhus; allergi; intolerans; konsistensanpassning; religiös kosthållning; etisk kosthållning; måltidsprocess; kommunikation; måltidsorganisation; Flexi; Sörmland; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjukhusmaten har stor betydelse för patientens tillfrisknande, men trots detta slängs stor del av maten och många patienter lider av undernäring. En inlagd patient behöver energi- och näringstät kost, men för att patienter med sjukdomar och åkommor ska kunna äta maten krävs individanpassning av måltiderna. LÄS MER

 3. 3. Dysfagi efter stroke : Omvårdnadsåtgärder för att underlätta näringsintag och måltidssituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Gina Larsson; Ann-Charlotte Norgren; [2008]
  Nyckelord :Dysphagia; stroke; malnutrition; nursing interventions; experience; eating disorder; Dysfagi; stroke; malnutrition; omvårdnadsåtgärder; upplevelser; ätsvårigheter;

  Sammanfattning : Dysfagi betyder svårt att svälja och innefattar många olika problem. Det kan vara svårigheter med att få födan att passera från munnen bakåt till svalget, att riskera att få ner mat och dryck i lungorna vilket ger lungkomplikationer. En känsla av att maten fastnar i bröstet men också ett hot om isolering. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet vid dysfagi – påverkas livskvaliteten vid dysfagi av kostanpassning?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sandra Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Dysfagi kan innebära en påtagligt försämrad livskvalitet. För de allra flesta är en förändrad kostkonsistens helt nödvändig för att sväljningen skall kunna ske på ett säkert och effektivt sätt. LÄS MER