Sökning: "konsolidering"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet konsolidering.

 1. 1. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 2. 2. Polen, en demokratisk tillbakagång? : En kvalitativ fallstudie av Polens demokrati utifrån fem interaktiva arenor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gabriel Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Konsolidering; Demokrati; Polen; PiS; Arenor; Linz Stepan;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the Republic of Poland and to what extent the country meets Linz and Stepan´s five arenas of a consolidated democracy which are as follows; Civil society, Political society, Rule of law, State apparatus and Economic society. The application of these five arenas on Poland are due to the political changes that have occurred since the year 2015 when PiS and Andrzej Duda formed a government. LÄS MER

 3. 3. Polen - en konsoliderad demokrati? : En fallstudie ur Linz och Stepans teori om fem interaktiva arenor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adina Persson Kehler; [2021]
  Nyckelord :demokrati; demokratisering; konsolidering; transition; PiS; Polen; Europeiska Unionen;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to use Linz and Stepan’s theory on their five interactive arenas (Civil Society, Political Society, Rule of Law, State Bureaucracy and Economic Society) of a consolidated democracy, to examine whether the Republic of Poland can be considered a consolidated democracy. I will base my research on facts from the year 2015 to 2021, since I want to see how the political changes that have been implemented since the party Law of Justice (PiS) entered into government, and how that has affected Poland as a consolidated democracy. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och effektivisering av transporter

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nedim Taletovic; Sami Aslam; Johan Forseström; Joel Karpö Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :logistik; effektivisering; förbättring; ledtid; transporter; konsolidering;

  Sammanfattning : North Compass Windows i Göteborg är ett företag med strategin engineer to order. En kundorder tas emot och leverantören tillhandahåller det skräddarsydda fönstret och veckor senare monteras produkten av North Compass Windows på önskad plats. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Business Model Innovation in Practice : An exploratory case study of a traditional clothing retail company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Krondahl; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Business Model Innovation; Sustainable Business Model; Fashion Retail Industry; Sustainable Competitive Advantage.; Hållbar affärsmodellsutveckling; Hållbar affärsmodell; Modeindustri; Hållbar konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Our world is rapidly being redefined by digitalization and disruptive innovations such as changing customer preferences, demographical shifts, and by putting tremendous environmental pressure including scarce resources and a contribution to climate change. Change under these circumstances often brings traditional business models to lose their competitive edge and in the end fail. LÄS MER