Sökning: "konspirationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet konspirationsteori.

 1. 1. Socialt kapital och konspiration : En kvantitativ studie om generell social tillit och konspiratoriska mentaliteter inom Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lyon Portolani; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :socialt kapital; tillit; konspirationsteori; nätverk; kollektivt handlande;

  Sammanfattning : Konspirationsteorier är ett fenomen som är ständigt närvarande och som normaliserats i samtiden. De konspiratoriska tendenserna relaterar till misstro gentemot samhällsinstitutioner. LÄS MER

 2. 2. Attityder på Twitter: En longitudinell undersökning av attitydförändringar på Twitter i samband med spridning av felaktig information och konspirationsteorier om covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elon Eklöv; Henrik Sandhall; [2021]
  Nyckelord :covid-19; konspirationsteori; attityd; ELM; Twitter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Information, varav en stor del är felaktig, sprids i en stor utsträckning på Twitter, speciellt när en pandemi samtidigt breder ut sig över världen. Konspirationsteorier frodas på sociala medier om covid-19 vilket blir ett allt större problem för samhället då detta kan ha många negativa konsekvenser som att delar av befolkningen inte följer rekommendationer och restriktioner. LÄS MER

 3. 3. Varför blev jorden platt? : En systematisk översikt av psykologiska aspekter och tro på konspirationsteorier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Christensen; [2021]
  Nyckelord :Conspiracy theories; psychological aspects; social psychology; empirical research; systematic review.; Konspirationsteorier; psykologiska aspekter; socialpsykologi; empirisk forskning; systematisk översikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människan har genom alla tider trott att händelser i världen är resultatet av en konspiration och ungefär hälften av befolkningen idag tror på minst en konspirationsteori. Mycket psykologisk forskning har gjorts för att försöka förklara vilka psykologiska aspekter som bidrar till att vi tror på dessa föreställningar, men resultatet av forskningen varierar och det är svårt att tillämpa den praktiskt. LÄS MER

 4. 4. Tillit, misstro och konspirationer : En kvalitativ studie om produktionen av tillit och misstro i en konspiratorisk facebookgrupp mot strålning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Nathalie Carlsson; Martin Hage; [2020]
  Nyckelord :Conspiracy; 5G; covid-19; Facebook; social media; trust; mistrust; structured skepticism.; Konspiration; 5G; covid-19; Facebook; sociala medier; tillit; misstro; strukturerad skepticism.;

  Sammanfattning : Coronapandemin 2020 påverkar hela den civiliserade världen och förändrar inte bara hur vi agerar i den fysiska världen utan också hur vi agerar i cyberspace. Kritik mot telekommunikationsföretag och deras utveckling av 5G-teknik har ökat under denna pandemi på grund av en konspirationsteori som förbinder det med spridningen av coronaviruset. LÄS MER

 5. 5. Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Lindgren; Philip Arousell Olin; [2019]
  Nyckelord :Narrative; conspiracy theory; desinformation; Youtube; mystery; Narrativ; konspirationsteori; desinformation; YouTube; mysterium;

  Sammanfattning : Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. LÄS MER