Sökning: "konspirationsteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet konspirationsteori.

 1. 1. Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Lindgren; Philip Arousell Olin; [2019]
  Nyckelord :Narrative; conspiracy theory; desinformation; Youtube; mystery; Narrativ; konspirationsteori; desinformation; YouTube; mysterium;

  Sammanfattning : Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. LÄS MER

 2. 2. Konspirationsteorierna och samhällskunskapen : En undersökning om hur gymnasielärare tolkar och använder styrdokumenten i bemötandet av elevers konspirationsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Ekenvärn; [2016]
  Nyckelord :Konspirationsteorier; samhällskunskap; friutrymme; gymnasiet; styrdokument; fenomenogafi; närbyråkratisk teori;

  Sammanfattning : Hur bör gymnasielärare i samhällskunskap bemöta konspirationsteorier? Gymnasieskolans styrdokument ger ett flertal generella riktlinjer för hur en lärare ska bedriva sitt arbete. En lärare förväntas bland annat bedriva sin undervisning med utgångspunkt i såväl vetenskaplighet, som i demokrati och värdegrund. LÄS MER

 3. 3. KONS(T)PIRATIONSTEORIER : Spårsökande paradigm och jakten på dolda budskap i äldre måleri

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elizabeth Tilly; [2016]
  Nyckelord :Konspirationsteori; konspirationer; konst; dolda budskap; ledtrådar; spårsökande paradigm; bildtolkning; Sixtinska kapellet; Michelangelo; Nattvarden; Leonardo da Vinci;

  Sammanfattning : I följande uppsats så analyseras alternativa och ofta uppseendeväckande tolkningar av kända konstverk, närmare bestämt interpretationer som menar sig peka på dolda budskap från konstnären. Bildtolkningarna granskas i ljuset av spårsökande paradigm samt det skelett som utgör konspirationsteorier. LÄS MER

 4. 4. Den stora kritiska gruppens tystnad innanför skolans väggar

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här uppsatsen på c-nivå är att se hur begrepp som konspirationsteorier, alternativasynsätt/berättelser och källkritik hanteras i relation till skolan, etablerade medier och en växande kritiskopinion mot officiella förklaringar. De frågeställningar som har använts är, ”Hur påverkas skolan avden mediala framställningen av ifrågasättandet av officiella utredningar, exempelvis terrorattentatetmot World Trade Center 11:e september, 001?”, samt ”Hur påverkar det nya medieklimatet medinternets utveckling, lärarens hantering av begrepp som exempelvis källkritik, konspirationsteori,alternativa berättelser?” Ämnet är avgränsat inom ramen för terrorattentaten i USA elfte september001. LÄS MER