Sökning: "konst och film"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden konst och film.

 1. 1. Veta utan att förstå : Konstnärlig yrkeslivsprocess

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eva Annie Kristina Eklund; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; flykt; sanning; frihet; okända; tvivel; queer; mellanrum; entreprenör; entreprenörskap; fri konst;

  Sammanfattning : En icke tämjd berättelse om min yrkeslivsresa. Jag är driven från entreprenörskap, företagsledning och inkomst-status till konst och konstnärskapet. Texten är skriven ur känslan av flyk och ensamhet i mitt tidigare yrkesliv, i längtan att komma hem, via det okända, det outsägbara. LÄS MER

 2. 2. Att skapa mening : Reflektioner runt att arbeta som konstnär

  L3-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Carina Marklund; [2019]
  Nyckelord :Konst; Broderi; textil; Hantverk; växtkraft; mellanmänskliga situationer; döden; sjukhus; sjukdom;

  Sammanfattning : Det handlar om den konstnärliga processen, Varför man väljer att bli konstnär och om det är ett val. Att använda broderi som konstnärligt uttryck och undersöka hur långt man kan driva och utveckla den tekniken i sitt skapande.Få möjlighet att arbeta i stora format och även ta den textila konsten utomhus. LÄS MER

 3. 3. Lucifer och den performativa filmkonsten : En studie kring sataniska visioner i den kaliforniska filmvärlden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peter Ljung; [2019]
  Nyckelord :Satanism; performativity; performance; ritual; black mass; Kenneth Anger; Anton LaVey; Satan; Lucifer; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Aleister Crowley; magick; Mick Jagger; Alejandro Jodorowsky; Rolling Stones; David Bowie; film; experimental film; art; film art; satanism; performativitet; performativitetsteori; Kenneth Anger; Anton LaVey; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Alejandro Jodorowsky; Mick Jagger; David Bowie; Rolling Stones; Lucifer; Svart mässa; Aleister Crowley; magick; film; experimentell film; filmkonst; konst;

  Sammanfattning : This study regards the influence of ’modern’ satanism on performative art in the nineteen sixties- and seventies. The methodological framework consists of performativity theory, religious visual culture and aesthetics of experimental film. LÄS MER

 4. 4. Kunskap & bedömning i dansimprovisation : en intervjustudie om tre lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Gren; [2019]
  Nyckelord :dans; improvisation; kunskap; bedömning;

  Sammanfattning : Studien beskriver och analyserar tre danslärares perspektiv på improvisation som ett ämne i dansundervisning. Syftet med stud I mitt arbete kommer jag att undersöka, beskriva och reflekteraöver mina egna kreativa processer i mitt eget skapande och iallmänhet. LÄS MER

 5. 5. Musikalisk återvinning : En studie i att komponera om filmmusik till spelmusik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Christensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är undersöka huruvida återanvändning av material från tidigare kompositioner kan resultera i en tonsättning med egen originalitet och verkshöjd. Jag valde att koncentrera mig på att skriva soundtrack-musik till rörlig bild, för att inte riktlinjerna jag förhöll mig till endast skulle vara relaterade till musik. LÄS MER